Fisierul pentru intocmirea situatiilor financiare 2013 a fost publicat pe site-ul ANAF

Pe site-ul ANAF a fost publicate formularele S1002-S1003-S1005-situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2013 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 79/21.01.2014...