5 intrebari utile cu raspunsuri. Citeste acum!

Esti o societate nou-infiintata? Care este termenul de depunere a declaratiei de inregistrare fiscala? Raspuns: Termenul de depunere a declaratiei fiscale pentru o firma nou-infiintata este de 30 de zile de la data infiintarii. Care este termenul de depunere a declaratiei de mentiuni cu privire la modificarea vectorului fiscal in cazul in care se angajeaza un salariat? Raspuns: Angajarea unui…

Mai mult

Situatii financiare consolidate

Conform art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 36 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate. Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al…

Mai mult

Situatiile financiare anuale

Persoanele juridice care întocmesc situaţii financiare anuale individuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene întocmesc şi prezintă fie situaţii financiare anuale, fie situaţii financiare anuale simplificate. Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii: – total active: 3.650.000 euro, – cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro, – număr…

Mai mult

Scutirea de la consolidare

O societate-mama este scutita de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc împreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii: – total active: 17.520.000 euro; – cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro; – numar mediu de salariati…

Mai mult

Control, filiala, parinte, grup, asociat, influenta semnificativa

Exista mai multe motive pentru care societatile opereaza ca si grup : pe de o parte datorita posibilitatii de a beneficia de goodwill-ul aferent unei societati din grup, iar pe de alta parte datorita unor avantaje fiscale care difera de la o tara la alta. Standardele de contabilitate care fac referire la problematica gupurilor sunt : IAS 27 Situatii financiare…

Mai mult