Taxele datorate la Fondul de Mediu

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In 17 decembrie a aparut Ordinul nr. 1.607 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Data intrarii in vigoare este 22/12/2008.

  Printre noutatile aduse de aceast ordin, mentionam:

  • Sunt obligati la plata contributiei de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii detinatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor, persoana fizica sau juridica, care nu are calitatea de colector si/sau valorificator, autorizat în conditiile legii.

  Contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii se retine prin stopaj la sursa de catre operatorii economici colectori si/sau valorificatori, autorizati potrivit legislatiei în vigoare privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu.

  Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii, de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane juridice, catre operatorii economici valorificatori, autorizati în conditiile legii, se face pe baza de factura, cu evidentierea distincta si cu retinerea contributiei de 3%.

  Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii, de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice, catre operatorii economici colectori, autorizati în conditiile legii, se face pe baza de adeverinta de primire si plata la achitarea în numerar a sumei cuvenite vanzatorului de deseuri, retinandu-se contributia de 3%.

  Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta valoarea de vanzare a deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

  • Operatorii economici utilizatori de surse stationare care genereaza emisii de poluanti în atmosfera sunt obligati la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul si pentru substantele prevazute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Taxele pentru emisiile de poluanti în atmosfera, provenite de la sursele stationare, se declara si se platesc lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-a desfasurat activitatea.

  • Obligatia de a plati la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala, prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, revine urmatorilor operatori economici responsabili:

  a) operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
  b) operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala;
  c) operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective.

  Substantele pentru care se datoreaza contributia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prin actele normative specifice în vigoare, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor.

  Obligatia de a calcula si de a plati contributia de 100 lei/tona revine autoritatilor administratiei publice locale, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finala.Contributia se plateste anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finala.

  Autoritatile administratiei publice locale au obligatia:
  a) sa stabileasca pentru anul precedent cantitatile de deseuri municipale si asimilabile colectate, cantitatile încredintate spre valorificare, în special prin incinerare cu recuperare de energie si reciclare, cantitatile eliminate, precum si obiectivul anual de diminuare a cantitatilor încredintate spre eliminare finala;
  b) sa calculeze, sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui în care s-a desfasurat activitatea, suma datorata pentru neîndeplinirea obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finala.

  In cazul în care deseurile municipale si asimilabile se cantaresc la colectare, obiectivul anual se calculeaza prin aplicarea procentajului de 15% cantitatii anuale colectate.

  În cazul în care deseurile municipale si asimilabile nu se cantaresc la colectare, obiectivul anual se calculeaza ca 3/17 din cantitatea anuala depozitata ori eliminata prin alte metode.

  Obligatia de plata se stabileste ca diferenta între obiectivul calculat si cantitatea de deseuri municipale si asimilabile încredintata efectiv spre valorificare, incinerare cu recuperare de energie si reciclare de catre operatorii economici carora li s-au încredintat serviciile de gestionare a deseurilor respective.

  • Obligatia de a calcula si plati ecotaxa de 0,2 lei/bucata revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi avand manere integrate sau aplicate, de tip sacosa-banana sau maiou, oricare ar fi destinatia si modul de comercializare/distribuire a acestora, dupa cum urmeaza:
  a) producatorului, pentru pungile fabricate în Romania;
  b) importatorului, pentru pungile provenind din tari din afara Uniunii Europene;
  c) persoanei fizice sau juridice romane autorizate, care introduce pe piata nationala pungile provenind din tari membre ale Uniunii Europene.

  Nu sunt supuse taxarii:
  a) pungile confectionate din hartie si materiale textile;
  b) pungile confectionate din alte materiale decat cele prevazute la lit. a), pentru care operatorul economic face dovada biodegradabilitatii respectivului material.

  Caracterul biodegradabil al materialului se stabileste în baza evaluarii conformitatii, potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu urmatoarele categorii de standarde aplicabile: standarde internationale, standarde romane sau standarde nationale ale statelor membre ale UE care adopta standarde europene armonizate.

  Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi avand manere integrate sau aplicate, de tip sacosa-banana sau maiou din materiale biodegradabile, trebuie sa întocmeasca declaratia de conformitate si sa detina rapoartele de încercare, certificatele sau alte documente ce atesta conformitatea materialului cu standardele prevazute si sa informeze cumparatorii si consumatorii finali asupra caracterului biodegradabil al pungii prin inscriptionarea sau marcarea acesteia.

  Nota
  Surse stationare care genereaza emisii de poluanti în atmosfera – constructii, utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, alte lucrari fixe care genereaza sau prin intermediul carora se evacueaza substante poluante în atmosfera, precum si instalatiile fixe de ardere apartinand aceluiasi operator economic, cu o putere instalata însumata mai mare sau egala cu 1 MW.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: