Termene de arhivare ale documentelor financiar-contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Termenele de pastrare a documentelor financiar contabile sunt:

Termen de 50 ani:

 • Statele de plata

Termen de 10 ani:

 • Registrul-Jurnal;
 • Registrul-Inventar;
 • Registrul-Cartea mare;
 • Situatiile financiare anuale (art 35 alin (3) Legea contabilitatii).

Documentele financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 10 ani se păstrează pe o perioadă de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.

Termen de 5 ani:

 • Bon de consum;
 • Bon de predare, transfer, restituire;
 • Dispoziţie de livrare;
 • Fişă de magazie;
 • Listă de inventariere;
 • Chitanţă;
 • Chitanţă pentru operaţiuni în valută;
 • Dispoziţie de plată/încasare către casierie;
 • Decont pentru operaţiuni în participaţie;
 • Ordin de deplasare (delegaţie);
 • Decont de cheltuieli pentru deplasări externe;
 • Extras de cont;
 • Borderou de primire a obiectelor în consignaţie;
 • Borderou de ieşire a obiectelor în consignaţie;
 • Fişă de cont pentru operaţiuni diverse;
 • Document cumulativ;
 • Decizie de imputare;
 • Angajament de plată.

Toate documentele financiar-contabile se aranjează în dosare, în ordinea cronologică producerii sau înregistrării în contabilitate.

Gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui exerciţiu financiar la care se referă acestea.

Documentele financiar-contabile se arhiveaza de regula, in practica in dosare anuale, grupate in functie de tipul lor, cum ar fi:

– Facturi achiziție, facturi emise, avize de însoțire, documente de gestiune internă – note de intrare-recepție, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de predare-primire

– Se arhivează distinct documentele de achiziție a unor imobilizări corporale cu durată de viață mai mare de 5 ani, care trebuie păstrate pe durata de viață a acestora

– În cazul în care numărul de documente este redus, se pot grupa toate documentele financiar-contabile emise și primite într-un exercițiu financiar, cu termen de arhivare 5 ani.

– Statele de salarii, având durată de arhivare mult mai mare decât alte documente se arhivează de regula separat.

Articole similare

Comentariul tau aici