Termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, de catre asociatii, fundatii si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Administratia Judeteană a Finantelor Publice Teleorman informează contribuabilii că termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale, de către asociatiile, fundatiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, potrivit O.M.F.P. nr.166/2017 este 02 mai 2017.

Categorii de contribuabili:

Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizatiile sindicale şi patronale, care nu desfăşoară activităti economice, CAR-urile, întocmesc situatii financiare anuale simplificate, forma prescurtată, la 31 decembrie 2016, compuse din:

  • bilant prescurtat
  • contul prescurtat al rezultatului exercitiului
  • repartizarea rezultatului exercitiului financiar
  • situatia activelor imobilizate pentru activităti fără scop patrimonial
  • situatia activelor imobilizate pentru activităti economice

Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizatiile sindicale şi patronale, persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, CAR-urile, unitătile militare, care desfăşoară şi activităti economice, întocmesc situatii financiare anuale, forma lungă la 31 decembrie 2016, compuse din:

  • bilant – contul rezultatului exercitiului
  • repartizarea rezultatului exercitiului financiar
  • situatia activelor imobilizate pentru activităti fără scop patrimonial
  • situatia activelor imobilizate pentru activităti economice.

Modul de completare şi depunere a situatiilor financiare anuale:

Situatiile financiare anuale se completează cu ajutorul programului de asistentă care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro , sectiunea Declaratii electronice, categoria Descărcare declaratii, meniul Situatii financiare anuale/Raportări anuale an 2016.

Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se depun la unitătile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic, sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, împreună cu formularele listate sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier cu extensia “xml” şi un fişier cu extensia „zip”. Fişierul cu extensia “zip” va contine: raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul verbal al adunării generale pentru aprobarea situatiilor financiare anuale, declaratie scrisă privind asumarea răspunderii pentru conducerea contabilitătii, scanate alb-negru, lizibil, cu o rezolutie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul „zip”.

Sursa: ANAF

Articole similare

×
×