Tranzitul vamal

Regimul de tranzit vamal permite transportul mărfurilor între două birouri vamale.

Mărfurile pot fi plasate sub regimul de tranzit vamal în una din următoarele modalităţi :

(a) fie conform regimului de tranzit comunitar,

(b) fie în baza unui carnet TIR (Convenţia TIR) cu condiţia ca aceste transporturi:

(1) să fi început sau să se fi încheiat în afara Comunităţii sau

(2) să privească transporturi de mărfuri care trebuie descărcate pe teritoriul vamal al Comunităţii şi care sunt transportate împreună cu mărfuri care se descarcă într-o ţară terţă sau

(3) să fie efectuate între două puncte din Comunitate folosind teritoriul unei ţări terţe;

(c) în baza unui carnet ATA utilizat ca document de tranzit sau

(d) în baza formularului 302 prevăzut în Convenţia dintre Părţile Tratatului Atlanticului de Nord referitor la Statutul forţelor, semnat la Londra pe 19 iunie 1951 sau

(e) prin poştă (inclusiv colet poştal).

Romania utilizeaza tranzitul comunitar si trazitul comun.

a) Tranzitul comunitar

Acesta poate fi : extern şi intern.

Tranzitul extern permite circulaţia dintr-un punct într-altul pe teritoriul vamal al Comunităţii:

(a) a mărfurilor necomunitare, fără ca aceste mărfuri să fie supuse drepturilor de import şi altor taxe sau măsuri de politică comercială;

(b) a mărfurilor comunitare, în anumite cazuri, pentru a evita ca produsele care fac obiectul sau beneficiază de măsuri de export să poată fi sustrase acestor măsuri sau să beneficieze nejustificat de acestea.

Tranzitul intern permite, în anumite condiţii, circulaţia mărfurilor comunitare dintr-un punct într-altul pe teritoriul vamal al Comunităţii trecând pe teritoriul unei terţe ţări fără vreo modificare a statutului lor vamal.

Carnetul ATA poate fi utilizat ca document de tranzit în aplicarea Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990, ratificată de România prin Legea nr. 395/2002.

Articole similare

Comentariul tau aici