Tratamentul costurilor estimate pt demontarea si mutarea activelor

Conform Reglementărilor contabile în vigoare, în costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului.

Costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont de provizioane (contul 1513 “Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea”).

La realizarea cheltuielilor efective cu demontarea şi mutarea activului, provizionul constituit

rămâne fără obiect şi va fi anulat pe seama veniturilor.

Exemplu

La 1 ianuarie 2010 o entitate achiziţionează un echipament tehnologic pentru extragerea petrolului şi, conform contractului prin care i s-a acordat dreptul de a efectua exploatări, are obligaţia ca la finalizarea exploatării să mute echipamentul şi să reconstituie stratul de sol afectat.

La data instalării echipamentului, entitatea a estimat că la terminarea extracţiei va efectua cheltuieli cu demontarea şi mutarea activului în valoare de 100.000 lei

Costul de achiziţie al echipamentului este de 1.000.000 lei .

Echipamentul are o durată de viaţă estimată iniţial de 8 ani.

În valoarea de intrare a activului au fost incluse costurile estimate pentru demontarea şi mutarea activului, astfel:

1. La 01.01.2010 – recunoaşterea imobilizării la valoarea de achiziţie plus valoarea estimată a costurilor pentru demontarea şi mutarea activului, astfel:

2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) = 404 Furnizori de imobilizări1.000.000. lei

şi

2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) = 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 100.000 lei

2. Înregistrarea amortizării anuale în valoare de 137.500 lei (1.100.000 lei/8 ani):

Lunar se va înregistra o amortizare de 11.458,3 lei (137.500/12 luni = 11.458,3 lei)

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 11.458,3 lei

La 31.12.2011 în bilanţ avem următoarele elemente:

– provizionul constituit este de 100.000 lei;

– valoarea contabilă netă (după 2 ani de amortizare) este de 825.000 lei

[1.100.000 – (2 x 137.500)]

3. Efectuarea în anul 2018 a cheltuielilor cu demontarea, mutarea activului şi cu restaurarea amplasamentului, în sumă efectivă de 120.000 lei.

6xx = 4xx 120.000 lei

4. Anularea provizionului înregistrat în valoarea iniţială a activului

1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea = 7812 Venituri din provizioane 100.000 lei

Articole similare

One Thought to “Tratamentul costurilor estimate pt demontarea si mutarea activelor”

  1. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici

×