Tratamentul fiscal pentru indemnizatii functii de demnitate publica -ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Se datoreaza impozit pe venit pentru indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică?

Raspuns ANAF,19.09.2016 :

Potrivit Codului fiscal, regulile de impunere proprii veniturilor asimilate salariilor se aplică şi pentru indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii.
Conform pct. 12 alin.(1) lit b) din Normelor metodologice de la Titlu IV-Impozit pe venit, veniturile brute din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind si indemnizaţiile, precum şi orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese sau numite în funcţie, potrivit legii, precum şi altora asimilate cu funcţiile de demnitate publică, determinate potrivit sistemului de stabilire a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.
Ca atare, indemnizatiile platite persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese sau numite în funcţie, potrivit legii, precum şi altora asimilate cu funcţiile de demnitate publică sunt venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza impozit pe venit. Plătitorul indemnizatiilor are obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care sau platit indemnizatiile.

Baza legala : 

Legea nr 227 / 2015 articolul 76 alin.( 2) lit.a)
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct .12 alin.(1) lit.b)

 

Articole similare