Trecerea de la impozit pe profit la micro – termen depunere formular 010

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit OUG nr. 79/2017 plafonul pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor a crescut de la 500.000 de euro la 1.000.000 de euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in ron este cel de la inchiderea exercitiului financiar precendet – la 31.12.2017 si anume 4,6597), adica 4.659.700 ron.

Astfel ca, societatile care au inregistrat venituri cuprinse intre 500.000 de euro si 1.000.000 de euro si care pana la finalul anului 2017 au declarat si platit un impozit pe profit de 16%, trebuie ca din anul 2018 sa treaca la declararea si plata unui impozit pe veniturile microintreprinderilor.

In vederea efectuarii acestei treceri, societatile trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal formularul 010 “Declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni” pana cel tarziu in data de 31.03.2018. Dat fiind faptul ca aceasta data pica intr-o zi de sambata, termenul va fi pana cel tarziu in data de 02.04.2018, potrivit calendarului fiscal.

Reamintim mai jos care sunt cotele de impozit pe veniturile microintreprinderilor:

  • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
  • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Prin exceptie pentru PJ romane nou-infiintate, care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte PJ, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii PJ romane, potrivit legii. Aceasta se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni. Prevederile se aplica daca, in cadrul unei perioade de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:

  • lichidarea voluntara prin hotararea adunarii generale;
  • dizolvarea fara lichidare;
  • inactivitate temporara;
  • declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare;
  • majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, de noi actionari/asociati;
  • actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.

Conditia privitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii PJ respective.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare