Tu stii care sunt principalele drepturi si obligatii ale angajatorului si ale angajatului ?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Potrivit Codului Muncii, atat angajatorul cat si angajatii detin anumite drepturi si obligatii, iata mai jos care sunt acestea:

  Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

  • sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
  • sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
  • sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
  • sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
  • sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
  • sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

  Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  • sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
  • sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
  • sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
  • sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;
  • sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
  • sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
  • sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
  • sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
  • sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

  Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

  • dreptul la salarizare pentru munca depusa;
  • dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
  • dreptul la concediu de odihna anual;
  • dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
  • dreptul la demnitate in munca;
  • dreptul la securitate si sanatate in munca;
  • dreptul la acces la formarea profesionala;
  • dreptul la informare si consultare;
  • dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
  • dreptul la protectie in caz de concediere;
  • dreptul la negociere colectiva si individuala;
  • dreptul de a participa la actiuni colective;
  • dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
  • alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

  Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  • obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
  • obligatia de a respecta disciplina muncii;
  • obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
  • obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
  • obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
  • obligatia de a respecta secretul de serviciu;
  • alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

  Sursa: Codul Muncii

  Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: