Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor financiar-contabile – obligatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.

Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor prevazute mai sus.

In acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Atentie! Persoanele mai sus mentionate care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.

Pe de alta parte, societatile au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi
tehnice.

Articole similare