Valoarea realizabila neta – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 88 al.3 din ordinul 1802/2014   valoare realizabilă netă a stocurilor reprezinta preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.

Prevederile aceluiasi articol  mentioneaza ca activele de natura stocurilor se evaluează la cost, mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

IAS 2 prevede ca in situatia in care costul este inferior valorii realizabile nete, stocurile nu sunt depreciate si vor fi inregistrate in continuare la cost, fara nici o alta ajustare in contul de profit si pierdere. Daca insa costul este mai mare decat valoarea realizabila neta, atunci stocurile sunt depreciate si vor fi evaluate la valoarea realizabila neta. In acest caz, se va recunoaste o cheltuiala, in corespondenta cu diminuarea conturilor de stocuri.

IFRS nu incurajeaza utilizarea conturilor de ajustari pentru depreciere. Astfel, in cazul unei deprecieri, se vor folosi conturile de cheltuieli privind stocurile (grupa 60 din Planul de conturi). De retinut si faptul ca in eventualitatea in care valoarea realizabila neta se majoreaza, aceasta crestere va fi recunoscuta ca o reducere a cheltuielii cu stocurile in perioada in care diferenta s-a produs, si nu sub forma unui venit.

Costul stocurilor nu este recuperabil daca aceste stocuri au suferit deteriorari, au fost uzate moral integral sau partial sau preturile lor de vânzare s-au diminuat.

Practica diminuarii valorii stocurilor sub cost, pâna la valoarea realizabila neta, este consecventa cu principiul conform caruia activele nu trebuie reflectate în bilant la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vânzarea lor. De obicei, stocurile sunt diminuate pâna la valoarea realizabila neta element cu element. În unele cazuri poate fi mai adecvata gruparea elementele similare sau conexe. Acesta poate fi cazul unor elemente de stoc care apartin aceleiasi game de produse care au scopuri sau utilizari similare, stocuri care sunt produse sau comercializate în aceeasi zona geografica, etc.

Estimarea valorii realizabile nete se bazeaza pe cele mai credibile dovezi în momentul în care are loc estimarea valorii stocurilor si trebuie sa ia în considerare fluctuatiile de pret si de cost care sunt direct legate de evenimentele care au intervenit dupa finele perioadei, în masura în care aceste evenimente confirma conditiile existente la sfârsitul perioadei.

Estimarea valorii realizabile nete ia în considerare, de asemenea, scopul pentru care stocurile sunt detinute. Astfel, valoarea realizabila neta a stocurilor ce urmeaza a fi livrate în baza unor contracte ferme pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii este pretul stabilit contractual. În situatia în care cantitatea contractata este mai mica decât cantitatea detinuta, valoarea realizabila neta a surplusului se va determina pornind de la preturile generale de vânzare practicate pe piata.

Valoarea materialelor si a consumabilelor folosite în productie nu este diminuata sub cost daca se estimeaza ca produsele finite în care urmeaza sa se încorporeze vor fi vândute pentru un pret mai mare sau egal cu costul lor. În caz contrar, costul materialelor aferente se diminueaza pâna la valoarea realizabila neta.

Pentru fiecare perioada ulterioara se efectueaza o noua evaluare a valorii realizabile nete. Daca acele conditii care au determinat decizia de a diminua valoarea realizabila neta au încetat sa mai existe, atunci valoarea cu care s-a reflectat diminuarea se va storna, astfel încât noua valoare contabila a stocului sa fie egala cu cea mai mica valoare dintre valoarea de intrare si valoarea realizabila neta revizuita.

Articole similare