Venituri din salarii pentru desfasurarea de activitatii de creare de programe – comunicat

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul AJFP-Arges a fost publicat un comunicat cu privire la contribuabili care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator. Iata informatiile in comunicat:

  “Potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutiti de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasuratii activitatii de creare de programe pentru calculator.

  Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin Ordinul comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministerului educatiei nationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, si al ministrului finantelor publice nr. 409/4020/373/703/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 468/22.06.2017, astfel:

  • Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se acorda angajatilor operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, al caror obiect de activitate inclusde crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  a.) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa;

  b.) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

  c.) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;

  d.) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;

  e.) veniturile anuale prevazute mai sus au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

  Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cursul mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul.

  Atentie: Societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal, in vederea beneficierii de aceasta facilitate fiscala, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind veniturile anuale realizate in valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator.

  Societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari potrivit legii, in vederea beneficierii de aceasta facilitate fiscala, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind veniturile anuale realizate, pentru anul in care s-a produs operatiunea de reorganizare.

  • Beneficiarii scutirii de impozit pe veniturile din salarii si asimiliate salariilor sunt cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene ale caror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale.
  • Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, sunt:

  -actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;

  -organigrama angajatorului;

  -fisa postului;

  -copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor de invatamant universitar de lunga durata, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a suplimentului de diploma, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare a diplomei.

  -copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca;

  -statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimiliate salariilor;

  -comanda interna, aprobata de organele de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creare de programe pentru calculator;

  -balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

  • Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
  • Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, constituie responsabilitatea angajatorului.
  • Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, se aplica lunar numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

  Prevederile acestui ordin intra in vigoare cu veniturile aferente lunii iulie 2017.”

  AJFP-Arges

  Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: