Venituri obtinute din meditatii de catre persoane fizice – info DGRFP Bacau

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

DGRFP Iasi a publicat un comunicat util referitor la tratamentul fiscal al veniturilor obtinute din meditatii de catre persoanele fizice. Documentul este disponibil AICI.

Persoanele fizice care intenționează să realizeze sau realizează deja înmodindividualvenituri din prestarea de servicii Reprezentând meditații, au obligația deaseînregistralaOficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizareafuncționării,încondițiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008, în următoarele forme de organizare:

-individual și independent, ca persoane fizice autorizate;

-ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

-ca membri ai unei întreprinderi familiale.

ONRC de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conținând codul unic de înregistrare.

După înregistrarea la ONRC, persoana fizică ce obține venituri din meditații are și obligații fiscale – declarative și de plată din punct de vedere al impozitului pe venit și contribuții sociale.

Dacă începe activitatea în cursul anului fiscal, persoana fizică va depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 

Dacă începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, persoana fizică va depune Declarația unică Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

La competarea Declarației unice, contribuabilul estimează veniturile care vor fi obținute în anul începerii activității și își exercită și opțiunea privind determinarea venitului net anual:

– fie pe baza normelor de venit;

– fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit în declarația unică. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prinaplicareacoeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionalealefinanțelorpublice (calitatea de salariat, vârstă, grad invaliditate handicap, spațiu închiriat, studenți,dupăcaz.) Coeficienții de corecție sunt menționați în cuprinsul normelor anuale devenit și potfidemajorare sau reducere.

Exemplu de calcul:

Exemplu: O persoană fizică (femeie, 56 ani) care realizează și venituri ca salariat cu normă întreagă, cu domiciliul în Mun. Iași, se autorizează la ORC ca PFA pentru activitatea de meditator (cod CAEN8559)și începeactivitatea în 01.06.2022. Norma de venit este de 32.000 lei.

Coeficienții de corecție:

– pentru calitatea proprie de salariat se aplică un coeficient de corecție în cotă de 50%

– pentru vârstă între 55 și 60 ani pentru femei se aplică un coeficient de corecție în cotă de 25%

Contribuabilii care îndeplinesc condițiile pentru acordarea a două reduceri vor beneficia de o singură reducere care va fi cea mai mare.

Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare:
32.000 x 50% = 16.000 lei
16.000 / 365 zile x 214 zile = 9.381 lei (venitul net anual recalculat)

Impozitul pe venit aferent :
9.381 lei x 10% = 938 lei
Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Articole similare

Comentariul tau aici