Ce incasari cuprinde Registru-jurnal de incasari si plati

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Din punct de vedere fiscal veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

  Venitul net anual din activități independente poate fi determinat  în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri,

  In aceasta situatie venitul brut cuprinde:

  a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;

  b) veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;

  c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;

  d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

  e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;

  f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

  Nu sunt considerate venituri brute:

  a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia;

  b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;

  c) sumele primite ca despăgubiri;

  d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări și mecenat, conform legii, sau donații.

  In ceea ce priveste inscrierea incasărilor  in Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, desi veniturile mentionate mai sus nu sunt considerare considerate venituri brute acestea se inscriu in registru.

  Potrivit Ordinului 170/2015 incasările din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind:

  1. sumele încasate din desfăşurarea activităţii;
  2. aporturile în numerar şi prin conturi bancare aduse la începerea activităţii ori în cursul desfăşurării acesteia;
  3. sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi;
   sumele primite ca despăgubiri;
  4. sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii;
  5. sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinaţie specială din fonduri nerambursabile (subvenţii);
  6. alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalităţi).

  În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează atât operaţiunile în numerar, cât şi cele efectuate prin contul curent de la bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: