Modificare in Codul Muncii – completarea articolului 139

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 280 din data de 03.04.2020 a fost publicata legea pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii Articolul 139 din Codul Muncii se completeaza cu urmatarele: La articolul 139, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins: Pentru salariatii care apartin…

Mai mult

Cat este salariul mediu brut pe tara ? – calcul pentru somajul tehnic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform Legii nr. 6/2020, Art. 15 din legea bugetului asigurarilor sociale de stat castigul salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Potrivit Institului National de Statistica, castigul salarial mediu brut lunar se determina prin raportarea sumelor brute platite din fondul de salarii,…

Mai mult

Precizari suspendare popriri pensii-comunicat Casa de pensii, 03.04.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Începând cu luna aprilie 2020 și până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgență, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii. Sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de…

Mai mult

Zile libere pentru parinti si in timpul vacantelor școlare, pe perioada starii de urgenta – comunicat Ministerul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat al Ministerului Muncii, 03.04.2020 Părinții care își supraveghează la domiciliu copiii în vârstă de până la 12 ani după instituirea stării de urgență vor beneficia de zile libere și în timpul vacanțelor școlare. Guvernul a adoptat în acest sens o Ordonanță de Urgență care modifică art. 1 alin. (1) din HG nr.…

Mai mult