Definitia fuziunilor, divizarilor si transferurilor de active

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Definitiile de mai jos se aplică operațiunilor de fuziune, divizare totală, divizare parțială, transferurilor de active efectuate între persoane juridice române (art.32 Codul fiscal). Fuziunea este operațiunea prin care: Divizare totală – operațiunea prin care o societate, în momentul și ca efect al dizolvării fără lichidare, își transferă totalitatea activelor și pasivelor…

Mai mult

Scadente importante 26 iunie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 26 iunie 2023 este termenul final pentru depunerea declaratiilor de impozit pe profit /venitul microintreprinderilor si de plata aferente trimestrului 4 2022. Reamintim ca pe perioada aplicării prevederilor OUG 153/2020 (perioada 2021-2025) termenele pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului sunt următoarele: a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de…

Mai mult

OUG 53/01.06.2023 – salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat incepand cu 1 iunie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 487 din 1 iunie 2023 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 53 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat. Prevederile introduse sunt: Capitolul I lit. A – Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ 1.Funcțiile de conducere din învățământul superior Nr.crt. Funcția Nivelulstudiilor…

Mai mult

DGRFP Galati: completarea legii evaziunii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele – financiar a fost modificat şi completat cu următoarele prevederi:-Reconstituirea documentelor financiar contabile este obligatorie pentru toate documentele pierdute, sustrase sau distruse care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii…

Mai mult

Cum corectezi declaratia unica daca ai declarat gresit venituri din chirii in lei pe capitolul I?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Un din cele mai frecvente greseli in completarea declaratiei unice apare la declararea veniturilor din chirii exprimate in lei. Contractele de inchiriere exprimate in lei se declara pe capitolul II (estimat) al declaratiei unice fara a se mai relua si pe capitolul I. Am scris detaliat aici: https://www.contzilla.ro/cum-declari-contractele-de-inchiriere-in-lei-vs-valuta-in-declaratia-unica/ Presupunem ca s-a depus…

Mai mult

30 mai 2023- termenul limita pentru depunerea situtiilor financiare anuale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 30 mai 2023 este termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022, de către: Obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, revine şi contribuabililor care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2022, dar audesfășurat activitate…

Mai mult

Serverul ANAF functioneaza cu intermitente inainte de scadenta unor declaratii importante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Portalul ANAF functioneaza de o perioada de timp cu intermitente, fapt resimtit in special de cei care incearca sa depuna declaratii fiscale. In jurul datei de 25 care este termenul de depunere a declaratiilor de catre companii, au existat de multe ori intarzieri in obtinerea recipiselor si disfunctionalitati . Pe data de…

Mai mult

10 reguli de inregistrare a veniturilor in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Reguli pentru venituri din vânzări de bunuri 1.În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți. 2. Veniturile din vânzarea bunurilor se…

Mai mult

Procedura privind reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de delegare: O 874/1.429/09.05.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 395 din 09.05.2023 s-a publicat Ordinul 874/1.429 — Ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) și (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Prin acest ordin…

Mai mult

Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, sunt următoarele: Capacitatea normală de producție reprezintă producția estimat a fi obținută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de perioade, în condiții normale, având în vedere și pierderea de capacitate…

Mai mult

Reguli in completarea registrului de casa

Registrul de casa este un document contabil folosit pentru inregistrarea operatiunilor zilnice de incasari si plati de bani intr-o societate. Acesta contine informatii despre fiecare tranzactie cu numerar, inclusiv data, suma, natura tranzactiei si documentul de plata: Documente anexa Documentele justificative pentru  tranzactiile cu numerar sunt: Alte documente justificative de inregistrare in Registrul de casa sunt: -Ordinul de deplasare (delegatie) in…

Mai mult

Ce este penalitatea de nedeclarare si ce cuantum are?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Penalităţile de nedeclarare se datorează pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilitede organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.Nivelul penalității de nedeclarare este de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau…

Mai mult

Cand poate interveni reverificarea fiscala in cazul persoanelor fizice?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! În sensul art. 144 din Codul de procedură fiscală, datele suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuării verificării situației fiscale personale la o persoană fizică, pe care se fundamentează decizia de reverificare a unei anumite perioade, pot rezulta din situații cum sunt:a) efectuarea unui control fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, la…

Mai mult

Declaratii scadente luni, 10 aprilie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Luni 10 aprilie este scadenta depunerea declaraţiilor: Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare…

Mai mult

Ce sunt tichetele de cresa si cine le poate primi?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Tichetele de cresa fac parte din categoria biletelor de valoare alaturi de tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele culturale și voucherele de vacanță si sunt reglementate de Legea 165/2018. Acordare tichete 1.Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația…

Mai mult

Diurna – modificare plafon zilnic de la 1 aprilie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 261 din 29.03.2023 s-a publicat O 1.235-Ordin al ministrului finanțelor pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și…

Mai mult