Autorizatia de functionare SSM si alte obligatii ale angajatorilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Obligatiile angajatorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca sunt reglementate de Legea 319/2006 (Legea securitatii si sanatatii in munca). Potrivit art. 13 al acestei legi, angajatorii au următoarele obligații:a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor…

Mai mult

Ce se intampla daca depui cu intarziere declaratia unica? Dar pentru intarzierea platii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Termenul pentru depunerea declaratiei unice pe anul 2022 a fost 25 mai 2023. Ce consecinte are depunerea cu intarziere a declaratiei unice? Pentru depunerea cu inatarziere a declaratiei unice, ANAF poate stabili amenzi cuprinse intr 50 si 500 lei. Baza legala: art. 336 Codul de procedura fiscala În cazul persoanelor fizice nedepunerea…

Mai mult

Evidenta taxelor in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Calculul si evidenta taxelor reprezinta o parte importanta in organizarea contabilitatii societatilor, mai ales datorita existentei unui sistem complex de declaratii fiscale cu scadente fixe si a unui mod de cele mai multe ori complicat de calcul. Desi contabilitatea nu se rezuma la calculul de taxe insemnand de fapt o activitate mult…

Mai mult

Legea Sponsorizarii. Cine nu poate sa efectueze sponsorizari? D177

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cine nu poate sa acorde sponsorizari? Cine pot sa fie beneficiarii sponsorizarii? Drepturi si obligatii – Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. – Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze,…

Mai mult

Calculul impozitului pe profit – live cu Sergiu Cobirzan la Pastila de contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! La Pastila de contabilitate din 30.05.2023 am discutat live despre calculul impozitului pe profit alaturi de invitatul nostru, Sergiu Cobirzan, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, fondator Premier Class Audit. Detaliat, am vorbit despre: -principalii pasi in calculul impozitului pe profit -cheltuieli nedeductibile si evidenta acestora -cheltuiala cu sponsorizarea – modul de…

Mai mult

Deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile de management si consultanta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Codul fiscal prevede la art. 25 alin.(4) lit. f) ca nu sunt deductibile cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații. Aceste prevederi se aplică…

Mai mult

Intrebari si raspunsuri privind autoturismul pe firma

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Cum poti dobandi autoturisme pe firma? Iata 3 modalitati prin care poti dobandi un autoturism pe firma: O masina poate fi utilizata de firma si in baza unui contract de comodat (de exemplu tu ca administrator poti pune la dispozitia firmei masina personala) sau inchiriere insa in aceste doua cazuri ea nu…

Mai mult

Termene de depunere pentru D100, D101, D107

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Reamintire: 26 IUNIE 2023 este termenul pentru depunerea: - Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100), prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului 2022 sau impozitul specific unor activităţi aferent semestrului II al anului 2022;– Declarației privind impozitul pe profit (formular 101),…

Mai mult

Deductibilitatea TVA-live cu Daniel Hadar, Tax Director NNDKP- Pastila de contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT La Pastila de contabilitate din 23.05.2023 am discutat live despre aspecte fiscale legate de deductibilitatea TVA alaturi de invitatul nostru, Daniel Hadar, Tax Director NNDKP. Subiectele dezbatute au fost: -probleme identificate de controalele fiscale cu privire la exercitarea dreptului de deducere a taxei la companii -dreptul de deducere a TVA, conditii -documentele…

Mai mult

Ce sunt cheltuielile sociale si limita lor de deductibilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Cheltuielile sociale sunt anumite tipuri de cheltuieli pe care companiile le pot inregistra si care au o deductibilitate limitata la calculul impozitului pe profit. Mai precis, cheltuielile sociale, sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Se cuprind aici: 1.ajutoarele…

Mai mult

Imputarea la inventar : valoare, documente, prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand la inventariere se constata lipsuri in gestiune datorate unui salariat, entitatile pot proceda la imputarea lipsurilor in anumite conditii. Ce trebuie sa stim despre imputare? Iata actele normative care fac referire la imputare: 1.O 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii În cazul…

Mai mult

Aspecte legate de inregistrarea declaratiilor vamale de import in contabilitate

Declaratiile vamale de import sunt documente oficiale care trebuie completate și prezentate la autoritatile vamale atunci când aduci bunuri din afara UE în Romania. Aceste documente contin informatii detaliate despre marfurile importate și sunt utilizate pentru a evalua și colecta TVA și taxe vamale, precum și pentru a verifica conformitatea cu legile și reglementarile vamale. Exista un formular standard de…

Mai mult

Luni 22 mai 2023 – termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că, luni 22 mai 2023, este termenul de depunere al următoarelor declarații, în scopul notificării organului fiscal cu privire la aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare: Declarațiile, având bifate/completate rubricile dedicate sistemului TVA la încasare, se depun în următoarele cazuri:

Mai mult

Documente financiar-contabile: Modele documente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile sunt: Fiecare entitate poate adapta, în funcție de necesități, modelele documentelor financiar-contabile. Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are…

Mai mult

Bilantul anual: Informatii de prezentat de catre microentitati.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Produsul se adreseaza microentitatilor care,  potrivit prevederilor legale nu au obligatia intocmirii notelor explicative la situatiile financiare anuale (pct. 576 alin.(2) al OMFP 1802/2014 prevede ca: Microentitățile nu au obligația elaborării notelor explicative la situațiile financiare anuale, prevăzute la pct. 468 și 469)  Comanda acum Informatii de prezentat de catre microentitati.

Mai mult