Subscribe to Termenul zilei

Termenul zilei

Subscribe to Teste

Teste

Subscribe to News

News

Subscribe to Monografii

Monografii

Subscribe to Banking

Banking

Subscribe to Salarizare

Salarizare

Subscribe to Important

Important

Subscribe to Legislatie

Legislatie

Subscribe to Instrumente diverse

Instrumente diverse

Subscribe to Instrumente

Instrumente

IAS

618978_60399070

Instructiuni de completare a formularului 101 Declaratie privind impozitul pe profit 2014

In M.Of. nr.2/05.01.2015 a fost publicat Ordinul nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012...

IFRS

Formularul 230 pentru anul 2014 pentru directionarea a 2 la suta din impozitul pe venit

Baza legala :Ordinul nr. 4018/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare...
[-] Hide it