Nou in reglementarile contabile: Raportarea privind durabilitatea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022 a fost publicată Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește…

Mai mult

Monografii contabile credite bancare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Creditele bancare pot fi pe termen scurt sau pe termen lung. Inregistrarea in contabilitate este similara, difera doar conturile utilizate. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt se tine cu ajutorul conturilor : 1. Creditele bancare pe termen scurt Se evidentiaza cu ajutorul conturilor din clasa 5 Trezorerie – grupa 519 Credite bancare…

Mai mult

Contul 408 Furnizori facturi nesosite vs. contul 409 Furnizori debitori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe langa conturile 401 Furnizori si 404 Furnizori de imobilizari care sunt cel mai des utilizate in relatia cu furnizorii, exista si conturile 408 Furnizori facturi nesosite si 409 Furnizori debitori. Contul 408 Contul 409 cont de pasiv cont de activ ține evidența decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri și prestările…

Mai mult

Bacsisul: monografie contabila la prestator si la client. Reguli.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Incepand cu 1 ianuarie 2023 a intrat in vigoare Legea 376/2022 privind impozitarea bacsisului. Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – «Restaurante»,…

Mai mult

Sinteza: plafoane incasari si plati cu numerar din 11.11.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea 70/2015 a fost modificata prin Legea 296/2023. Noile masuri intra in vigoare incepand cu data de 11 noiembrie 2023. Pentru simplificare, in continuare vom intelege prin Persoane: Redam mai jos PRINCIPALELE plafoanele care se aplica incepand cu aceasta data: Incasari de la alte Persoane Plati catre alte Persoane plafon zilnic de…

Mai mult

Registrul imobilizarilor – ce verificari se fac?

Un element important al verificarilor care se fac la finalul fiecarei perioade contabile este verificarea corectitudinii inregistrarii imobilizarilor. Mai precis, evidenta imobilizarilor presupune atat inregistrarea corespunzatoare pe conturile contabile cat si evidenta si calculul amortizarii (gestiunea). In SmartBill Conta, modulul de imobilizari este incorporat in modulul de contabilitate astfel ca informatiile inregistrate in contabilitate se pot introduce in paralel in…

Mai mult

Obiecte de inventar – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru inceput vom delimita ce sunt obiectele de inventar si cum se incadreaza ele. Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor OMFP 1802/2014, obiectele de inventar se includ in cadrul stocurilor, si se regasesc in conturile: 303. Materiale de natura obiectelor de inventar si respectiv 323. Materiale de natura obiectelor de inventar…

Mai mult

10 principii contabile generale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu urmatoarele principii generale, descrise de O 1802/2014: 1.Principiul continuității activității: acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. 2. Principiul permanenței metodelor: presupune ca politicile…

Mai mult

Partajul capitalului propriu al societatii rezultat din lichidarea acesteia

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Partajul capitalului propriu (activului net) al societății, rezultat din lichidarea acesteia, se efectuează în funcție de: a) prevederile statutului și/sau ale contractului de societate; b) hotărârea adunării generale a acționarilor, consemnată în registrul ședințelor adunării generale a acționarilor; c) cota de participare la capitalul social.Partajul constă în împărțirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare,…

Mai mult

Noi conturi contabile 2023 – proiect MF din 31.08.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Ministerul de Finante a publicat in 31.08.2023 un proiect legislativ care propune completerea planului de conturi cu urmatoarele conturi: 6121 „Cheltuieli cu redevențele” 6122 „Cheltuieli cu locațiile de gestiune” 6123 „Cheltuieli cu chiriile” 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală” 617 „Cheltuieli de management” și 618 „Cheltuieli de consultanță”. În ceea ce…

Mai mult

20 de monografii contabile uzuale pentru orice contabil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1.Inregistrare comision banca 627„Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”  =  5121 „Conturi la banci in lei” 2. Depunere numerar la banca 5121„Conturi la banci in lei” = 5311 „Casa in lei” 3. Retragere numerar de la banca 5311 „Casa in lei” = 5121„Conturi la banci in lei” 4. Creditare societate 5121„Conturi…

Mai mult

Transferul rezervei din reevaluare din 105 in 1175

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 1802/2014 arata la punctul 109 ca surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Cu alte cuvinte, se transfera din contul 105 in contul…

Mai mult

Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Beneficiile sub forma acțiunilor proprii ale entității (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaților se înregistreaza distinct in contul 643 “Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii” în contrapartida conturilor de capitaluri proprii 1031 “Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii”, la valoarea justă a respectivelor instrumente de…

Mai mult

5 intrebari despre raportarile contabile la 30 iunie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT 1. Cine are obligaţia depunerii raportărilor contabile? Au de asemenea obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2023: Incadrarea în criteriul cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând…

Mai mult

Tratamentul contabil al chiriei si garantiilor aferente contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prevederile Codului fiscal privind TVA aferenta chiriei Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa conform art. 292, alin. (2),  lit.e), din Codul fiscal. Cu toate aceste orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni respectand prevederile art.292, alin. (3) din Codul fiscal. Redam…

Mai mult