Cine poate tine contabilitatea unei firme in 2023?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit legii contabilitatii nr. 82/1991 exista doua variante pentru a tine contabilitatea unei companii: Varianta 1 Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-şef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana…

Mai mult

ANAF a publicat formularul pdf al situatiilor financiare pe 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Societatile comerciale (SRL) pot depune situatiile financiare la ANAF fiindca formularul pdf a fost publicat pe site-ul ANAF in 25.01.2023. S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de…

Mai mult

Nu uitati de reclasificarea soldului contului 542 Avansuri de trezorerie la 31.12.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Reglementarile contabile – O 1802/2014 prevad  la functionalitatea contului 542 Avansuri de trezorerie , ca in creditul contului se inregistreaza pe langa altele si sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului in corespondenta cu conturile 461 Debitori diversi si 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul. Mai mult, la punctul 306 din Ordin…

Mai mult

Transferul rezervei din reevaluare din 105 in 1175

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 1802/2014 arata la punctul 109 ca surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Cu alte cuvinte, se transfera din contul 105 in contul…

Mai mult

Reglementari contabile-O 4291/2023-dividende intermediare primite, avansuri clienti,costurile indatorarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 18 din 06.01.2023 s-a publicat Ordinul 4.291/2022 al ministrului finanțelor pentru reglementarea unor aspecte contabile. Modificari aduse Ordinului 1802/2014: ● referitor la contabilizarea de către entități a sumelor primite ca urmare a distribuirii parțiale a dividendelor în cursul exercițiului financiar În concordanță cu modul de contabilizare de către entitățile care…

Mai mult

Numerotarea documentelor interne

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inceputul de an presupune nu numai integrarea multor noutati legislative in activitatea de zi cu zi ci si anumite aspecte procedurale. Societatile trebuie sa isi asigure un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile. Pentru aceasta Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile prevede ca persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor…

Mai mult

Note contabile de efectuat la inceputul anului 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dupa inchiderea de an, la deschiderea exercitiului financiar urmator se inregistreaza anumite note contabile care tin de inchiderea contului de profit (contul 121) si de repartizare a profitului (contul 129). Mai precis, inchiderea conturilor 121 Profit sau pierdere si 129 Repartizarea profitului se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare…

Mai mult

Lista activelor pentru care se poate aplica scutirea de profit pentru profit reinvestit -O 4.636/30.12.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In MOF 1275 din 30.12.2022 s-a publicat Ordin al ministrului finanțelor nr. 4.636 privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal . Activele utilizate în activitatea de…

Mai mult

Cum vor contabiliza entitatile primitoare dividendele intermediare? Monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Reglementările contabile în vigoare (O 1802/2014) prevăd doar modul de contabilizare a acestora de către entitățilecare repartizează dividende, nu și de către entitățile care primesc sumele respective. Despre modul de inregistrare al dividendelor intermediare de catre entitatile care le acorda am scris in articolul: Monografie contabila – repartizarea dividendelor trimestriale Intr-un proiect…

Mai mult

A fost publicat proiectul care reglementeaza situatiile financiare pe anul 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul de Finante a publicat in 23.11.2022 proiectul de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunereasituațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Față de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2021, prin…

Mai mult

Video: deconturile angajatilor si inregistrarea in contabilitate -invitata Gabriela Jeler

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! La Pastila de contabilitate din 15.11.2022 am discutat despre deconturile angajatilor – inregistrare in contabilitate, alaturi de Gabriela Jeler, expert contabil, consultant fiscal si auditor, fondatoarea Jeler si echipa. Printre temele discutate regasim: -Ce sunt deconturile? Ce diferenta este intre deconturi si ordine de deplasare? -Cand intervine obligatia de a face un decont? …

Mai mult

Venituri din productia de imobilizari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Din grupa 72 “Venituri din productia de imobilizari” fac parte: Contul 721 “Venituri din productia de imobilizari necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale. În creditul contului 721 “Venituri din productia de imobilizari necorporale” se inregistreaza: – valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (203,…

Mai mult

Monografie contabila – repartizarea dividendelor trimestriale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca o societate doreste sa repartizeze dividende trimestriale in suma de 100.000 lei. La finalul anului se constata ca a repartizat mai mult cu 10.000 lei la dividende si procedeaza la regularizare. Notele contabile pe care le va avea de facut sunt: A. In cursul anului: Evidentierea repartizarii de dividende in…

Mai mult

Ajustari la stocuri la trecerea de la neplatitor de TVA la platitor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O firma care deruleaza activitati de ceva timp ca neplatitoare de TVA si prin optiune solicita codul de TVA sau obligata fiind sa solicite codul de TVA ca urmare a depasirii plafonului de 300.000 lei, exista posibilitatea sa ajustezeTVA pentru bunurile aflate in stoc. In momentul trecerii la regimul normal de taxare…

Mai mult

Prescrierea datoriilor catre furnizori, mai vechi de 3 ani

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce se intampla daca constati ca ai datorii mai vechi de 3 ani catre furnizori? Cum intervine prescrierea si ce legislatie se aplica? Prevederi juridice Acestea sunt: Concluziile acestor articole din Codul civil: Monografii Contabile – toate inregistrarile – click AICI Prevederi contabile Punctul 328 din OMFP 1802/2014 arata ca la scăderea…

Mai mult

Monografie contabila -garantie retinuta din valoarea constructiei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Exemplu : o firma de constructii presteaza servicii de constructii a unui imobil catre un beneficiar persoana juridica si potrivit contractului incheiat intre parti, i se retine o garantie de buna executie, in valoare de 5% din valoarea contractului. Garantia urmeaza a se restitui in termen de un an si 6 luni…

Mai mult

Monografii contabile retur marfa de la client

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor pct. 330 din O 1802/2014, in cazul mărfurilor returnate de clienți în același exercițiu financiar în care a avut loc operațiunea de vânzare, se corectează conturile 411 “Clienți”, 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”, 607 “Cheltuieli privind mărfurile” și 371 “Mărfuri”. Aceste prevederi se aplica și în cazul returului de produse…

Mai mult