Contul 263

Contul 263 “Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun. Contul 263 “Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun” este un cont de activ.

În debitul contului 263 “Acțiuni deținute la entități controlate în comun” se înregistrează:

– valoarea participațiilor dobândite prin achiziție (512, 531, 269);

– valoarea participațiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entităților controlate în comun (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 411);

– diferența dintre valoarea participațiilor dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților controlate în comun (768);

– diferența dintre valoarea acțiunilor dobândite și valoarea creanțelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților controlate în comun (768);

– diferența dintre valoarea acțiunilor dobândite și valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților controlate în comun (758);

– valoarea participațiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților controlate în comun la care se dețin participații, prin încorporarea rezervelor (106);

– valoarea participațiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților controlate în comun la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor, precum și cele primite fără plată, potrivit legii (768).

În creditul contului 263 “Acțiuni deținute la entități controlate în comun” se înregistrează:

– cheltuielile privind valoarea participațiilor deținute la entitățile controlate în comun, cedate (664);

– costul de achiziție al participațiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalență (264).

Soldul contului reprezintă imobilizările financiare deținute la entități controlate în comun.

Articole similare