Contul 501

Contul 501 “Acțiuni deținute la entitățile afiliate”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența acțiunilor deținute la entitățile afiliate, cumpărate în vederea obținerii de venituri financiare într-un termen scurt.
Contul 501 “Acțiuni deținute la entitățile afiliate” este un cont de activ.
În debitul contului 501 “Acțiuni deținute la entitățile afiliate” se înregistrează:
– valoarea la cost de achiziție a acțiunilor cumpărate de la entitățile afiliate (509, 512, 531);
– contravaloarea acțiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii (768);
– diferențele favorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (768);
– creșterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate (103).
În creditul contului 501 “Acțiuni deținute la entitățile afiliate” se înregistrează:
– prețul de cesiune al acțiunilor deținute pe termen scurt la entitățile afiliate, cedate (461, 512, 531);
– pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune (664);
– diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (668);
– ajustarea rezervei de valoare justă, ca urmare a diferențelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate (103).
Soldul contului reprezintă valoarea acțiunilor deținute pe termen scurt la entitățile afiliate.

Articole similare