10 intrebari privind bilantul semestrial la 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Iata mai jos cele mai frecvente intrebari cu privire la raportarile contabile la 30.06.2019:

1.Cine are obligatia depunerii bilantului semestrial?

-entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Se depun indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

-persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Asadar, plafonul este cifra de afaceri la 31.12.2018.

2. Care este termenul de depunere ?

Termenul de depunere a raportarilor contabile semestriale in 2019 este 14 august 2019.

3. Ce componente au raportarile contabile semestriale ?

Acestea se comun din:

Pentru entitatile care aplica O 1802/2014 din :

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Pentru entitatile care aplica O 2844/2016:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

4.Ce anexe trebuie atasate la fisierul zip ?

Nu se ataseaza nimic ca fisier zip.

5.Cum se poate depune bilantul semestrial?

Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:

– în format hârtie și în format electronic sau

-numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.
Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
Entitățile depun raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate, potrivit legii.

6. Ce se intampla daca nu ai avut activitate in 2019? depui sau nu bilant semestrial?

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2019, cele care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2019, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2019.

7.Cine trebuie sa semneze raportarile contabile semestriale?

Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

– directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

Raportările contabile la 30 iunie 2019 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

8. Unde se gaseste pdf-ul pentru raportarile contabile semestriale?

Fisierul pdf se regaseste pe site-ul ANAF, in sectiunea Declaratii

9. Ce se intampla daca nu respecti prevederile cu privire la intocmire si semnare ?

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor cu privire la intocmire si semnare se sanctioneaza cu amenda de la de la 2.000 lei la 3.000 lei.

10.Ce se intampla daca depui cu intarziere bilantul semestrial?

Daca nu depui declaratiile în termenul legal risti :

-amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,

-amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi

-amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

PACHETUL ALL INCLUSIVE PENTRU CONTABILI

Articole similare

2 Thoughts to “10 intrebari privind bilantul semestrial la 2019”

  1. Mia Constantin

    Cum sa procedez daca administratorul entitatii nu este in tara sa semneze bilantul ? Se poate depune si fara semnatura?

    1. admin

      Bilantul semestrial se depune in format electronic, fara atasamente, si cu semnatura electronica. Deci puteti sa il depuneti online fara sa fie semnat de administrator. Ulterior la intoarcere va putea semna si formularul listat .

Leave a Reply to admin Cancel reply