10 lucruri bine de stiut despre demisie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Demisia este actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Aceasta este reglementata la art 81 din Codul muncii. 2.Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. 3.Salariatul are dreptul de a…

Mai mult

Ce sunt bolile profesionale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Boala profesională este afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă. Afecțiunile suferite de elevi și studenți în timpul efectuării instruirii practice…

Mai mult

Noi modificari aduse Codului muncii prin OUG 42/2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 459 din 25.05.2023 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 42 pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii. Despre emiterea acestui act normativ am publicat comunicatul Ministerului Muncii din 24.05.2023, aici: Noutati privind negocierile colective la nivel de sector…

Mai mult

Model de completare D700 pentru primul angajat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dupa incheierea primului contract de munca trebuie sa depunem in SPV formularul 700 pentru a informa organele fiscale competente legate de primul angajat, respectiv fostul formular 010. Observatie: pentru a pastra regimul micro, angajarea trebuie efectuata in maxim 30 de zile de la infiintarea societatii la Registrul Comertului. Pentru situatiile in care…

Mai mult

Noutati privind negocierile colective la nivel de sector de activitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat, Ministerul Muncii, 24.05.2023. Guvernul flexibilizează și încurajează negocierile colective la nivel de sector de activitate, prin modificările aduse Legii dialogului social și Codului Muncii Guvernul a adus astăzi o serie de modificări și completări legislației privind dialogul social – Legea nr. 367/2022 și Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, printr-o ordonanță…

Mai mult

Reguli contabile privind evaluarea provizioanelor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Evaluarea provizioanelor Regulile privind evaluarea provizioanelor sunt prevazute de O 1802/2014. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod rațional, pentru…

Mai mult

Recuperarea de catre societati a indemnizatiilor platite pentru concedii medicale de la FNUASS

Art. 38 alin (1) al OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevede ca sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc asiguraților și care, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare…

Mai mult

Concediul pentru studii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului muncii, concediul pentru formare profesionala, respectiv concediul pentru studii este acordat salariatilor, la cerere iar acesta se poate acorda cu sau fara plata potrivit art 149. Concediile fără plata pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. Este…

Mai mult

Pensia pilon 2-ce ar trebui sa stie angajatii ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In prezent, pentru fiecare angajat, companiile retin din salariul brut o contributie la pensie de 25% pe care o vireaza la buget. Statul este responsabil apoi cu virarea unui procent de 3,75% la fondul de pensii -pilon 2 la care salariatul este participant. Ca mentiune, pilonul I reprezintă sistemul public de pensii…

Mai mult

Contractul de munca pe durata determinata- cand este posibil?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ca regula generala, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată dar numai in anumite situatii. Acestea sunt: a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la…

Mai mult

Cum isi poate organiza un angajator activitatea de resurse umane si salarizare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Codul muncii prevede la art 34.1 ca fiecare angajator are dreptul de a-și organiza activitatea de resurse umane și salarizare în următoarele moduri: a) prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane…

Mai mult

Documente care se elibereaza angajatilor: la angajare, o data cu plata salariilor si la incetarea CIM

Există mai multe documente pe care angajatorii le eliberează angajaților în timpul și la sfârșitul angajării, cum ar fi: La angajare: Utilizatorii SmartBill Conta pot genera contractul de munca direct din aplicatie, dupa completarea datelor privind angajatul si a detaliilor privind contractul de munca. Contractul se poate exporta in formatul actualizat conform ultimelor acte normative in vigoare. Lunar: In SmartBill…

Mai mult

Noi modificari privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ITM Salaj, 04.05.2023 Hotărârea Guvernului nr.302/2023 aduce o serie de modificări la Normele metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017. Noul act normativ stabilește că întreprinderile europene care detașează în România vor putea desemna și o altă persoană în relația…

Mai mult

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatia de somaj ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Somerul beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: În vederea stabilirii dreptului de indemnizație de șomaj șomerii sunt persoane carora le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor. La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimile 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii , nu…

Mai mult

Noi coduri COR- proiect Ministerul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul Muncii a publicat in 24.04.2023 un proiect legislativ pentru completarea codurilor COR cu urmatoarele ocupatii: Nr. crt. Denumire ocupație Cod COR Se mută ocupația „grădinar” din grupa de bază 6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură în grupa de bază 6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit,…

Mai mult

Noi modificari privind concediul si indemnizatia de maternitate-proiect Ministerul muncii, 10.04.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul muncii a publicat in 10.04.2023 un proiect legislativ care propune cateva modificari Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Actul normativ presupune: -modificarea prevederilor referitoare la concediul celuilalt părinte în sensul în…

Mai mult

Concedii medicale acordate in aceeasi luna-prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Actul normativ care reglementeaza acordarea concediilor medicale este Ordonanta de urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Concedii medicale acordate cu intrerupere Aceasta prevede ca pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se…

Mai mult