Final de an: concedii de odihna neefectuate – bine de stiut

O data cu apropierea trimestrului 4 incepe analiza numarului de zile de concediu de odihna ramase pentru anul in curs. Exista cateva prevederi legislative bine de stiut: durata minima anuala a concediului de 20 de zile lucratoare efectuarea concediul de odihna este anuala in cazul in care salariatul nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care…

Mai mult

Calcul si monografii contabile salarii -contracte part time incepand cu august 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Incepand cu luna august 2022 au intrat in vigoare noile reguli de taxare in ce priveste contractele part time, introduse prin OG 16/2022. Incepand cu veniturile aferente lunii august, in anumite situatii, calculul contributiilor la contractele part time se face la nivelul unui salariu minim brut, nu la venitul efectiv din salarii…

Mai mult

S-a publicat Ordinul care reglementeaza noul model al D112 incepand cu luna august 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 918 din 19 septembrie 2022 s-a publicat Ordinul 1.667/2.194/772/4.079 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Prevederile acestui ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii august 2022.…

Mai mult

Veniturile din pensii ar putea creste prin majorarea deducerii la 3.000 lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In prezent, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate . Un proiect legislativ inaintat la Senat in 19.09.2022 vizeaza modificarea acestui articol prin cresterea deducerii de la 2.000 lei…

Mai mult

Conditii pentru a beneficia de indemnizatia de somaj

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! A. Somerii care indeplinesc conditiile: le-au încetat raporturile de muncă/de serviciu din motive neimputabile lor; le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului le-a încetat raportul de…

Mai mult

Modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor- proiect legislativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In data de 14 septembrie 2022 Ministerul Muncii a publicat un proiect legislativ care aduce modificari Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia nationala a Directivei 2019/1158/19 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților…

Mai mult

Nou! Creste indemnizatia de somaj pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O noua propunere legislativa a fost adoptata de Camera deputatilor si trimisa spre promulgare la Presedintele Romaniei in 14.09.2022. Aceasta aduce o modificare Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, in sensul ca se majoreaza cuantumul indemnizatiei de somaj pentru persoanele…

Mai mult

Valoare indexata tichete culturale semestrul 2 2022- proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordin prin care se stabileste valoarea actualizata a tichetelor culturale, pe semestrul 2 2022. Astfel, pentru semestrul II al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a…

Mai mult

13 coduri COR noi -O 1.348/784/07.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 880/07.09.2022 s-a publicat O 1.348/784/07.09.2022 — Ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică…

Mai mult

Proiect legislativ pentru acordarea zilei de 6 ianuarie ca zi libera

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT O propunere legislativa inregistrata initial la Senat spre dezbatere in 28.02.2022 vizeaza inscrierea zilei de 6 ianuarie in calendarul zilelor oficiale. Propunerea a primit in 01.09.2022 avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Potrivit notei de fundamentare, la nivel european, Romania se situeaza pe ultimele pozitii in ceea ce priveste…

Mai mult

Legea concediului paternal – actualizare 2022. Ce amenzi risca angajatorii ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Legea concediului paternal (Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999) a fost actualizata recent prin Ordonanta 117/2022 care aduce pe scurt urmatoarele modificari: acordarea concediului paternal și a indemnizației aferente tuturor taților care au calitatea de lucrător,  cu un contract de muncă sau un raport de serviciu  încheiat conform legii vs. vechile…

Mai mult

Pensia pilon 2-ce ar trebui sa stie angajatii ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In prezent, pentru fiecare angajat, companiile retin din salariul brut o contributie la pensie de 25% pe care o vireaza la buget. Statul este responsabil apoi cu virarea unui procent de 3,75% la fondul de pensii -pilon 2 la care salariatul este participant. Ca mentiune, pilonul I reprezintă sistemul public de pensii…

Mai mult

Indemnizatia de mobilitate in 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Ce este indemnizatia de mobilitate? In contractele individuale de munca, in afara clauzelor esentiale, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice. O astfel de clauza specifica este clauza de mobilitate.Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea…

Mai mult

Calcul salarial in 2023 – noutati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In calculul salarial pentru anul 2023 vom avea urmatoarele schimbari, aduse de Ordonanta 16/2022. Calculul deducerilor personale Persoanele fizice vor putea deduce din venitul net lunar din salarii o suma sub formă de deducere personală – la locul unde se află funcția de bază. Deducerea personală cuprinde: a) deducerea personală de bază…

Mai mult

Stimulentul de insertie- cand se poate obtine si ce documente sunt necesare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Stimulentul de insertie este o indemnizatie care se primeste de catre unul dintre parinti, dupa reintoarcerea la munca din concediul de ingrijire copil si se acorda pana la data la care copilul implineste 3 ani. Indemnizatia are urmatoarele valori: a) 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către…

Mai mult

Model declaratie lunara contracte cu timp partial

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Salariații care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în…

Mai mult