Evaluarea stocurilor la cost de productie la intrarea in patrimoniu

Baza legala: OMPFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare  Reglementarile contabile prevad la pct. 50 ca, la data intrarii in societate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste dupa cum urmeaza: la cost de achizitie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros; la cost de productie, in cazul bunurilor produse in entitate; la…

Mai mult