Imputarea la inventar : valoare, documente, prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand la inventariere se constata lipsuri in gestiune datorate unui salariat, entitatile pot proceda la imputarea lipsurilor in anumite conditii. Ce trebuie sa stim despre imputare? Iata actele normative care fac referire la imputare: 1.O 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii În cazul…

Mai mult

Tichete de masa, revisal, FIFO, LIFO, CMP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Procedura de obtinere a atestatului de producator Procedura de obtinere, valabilitate, ce informatii cuprinde Arhivarea dosarului de inventar Dosarul de inventariere va fi arhivat alaturi de documentele financiar-contabile ale anului. Achizitii de servicii din UE si non UE efectuate de un neplatitor de TVA-infografic Absentele nemotivate de la munca a salariatilor…

Mai mult