Functionalitate contului 5125 “Sume in curs de decontare”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! După funcţia contabilă este un cont de activ, care ține evidența sumelor aflate în curs de decontare. Se inregistreaza sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poștal, pe bază de documente prezentate entității și neapărute încă în extrasele de cont, plati cu cardul de companie in ziua x si…

Mai mult

Concedierea salariatilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cand nu poate fi dispusa concedierea salariatilor? a) Pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical; b) Pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei; c) Pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat la cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei…

Mai mult