Cine trebuie sa detina autorizatie de functionare SSM ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor art.13 lit.c din Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și art.6, alin.1 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii (cu excepția persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice pentru care autorizarea funcționării se efectuează de către Oficiul…

Mai mult

ITM Arges – acordarea primului ajutor la locul de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat, ITM Arges: În urma solicitărilor adresate instituţiei noastre cu privire la acordarea primului ajutor la locul de muncă,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează următoarele: Acestei componente din domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv acordarea primului ajutor la locul de muncă, sau primul ajutor de bază, așa cum este recunoscut de legiuitor,  aplicabile, cu precădere…

Mai mult

Partajul capitalului propriu al societatii rezultat din lichidarea acesteia

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Partajul capitalului propriu (activului net) al societății, rezultat din lichidarea acesteia, se efectuează în funcție de: a) prevederile statutului și/sau ale contractului de societate; b) hotărârea adunării generale a acționarilor, consemnată în registrul ședințelor adunării generale a acționarilor; c) cota de participare la capitalul social.Partajul constă în împărțirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare,…

Mai mult

Tipuri de concedii medicale pe care le pot lua angajatii si cine suporta indemnizatia: angajator sau stat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Exista mai multe tipuri de concedii medicale pe care le pot lua angajatii, cu respectarea anumitor conditii prevazute de OG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Mai jos este o lista cu astfel de concedii medicale si cu modul de suportare al indemnizatiei:…

Mai mult