Asistenta pentru incheierea actelor juridice la persoane cu dizabilitati- L 140/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In data de 17.05.2022 a fost promulgata prin decret Legea 140 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu
dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative.

Potrivit acestei legi, majorul care, din cauza unei dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se îngriji de persoana sa, a-şi administra patrimoniul şi pentru a-şi exercita, în general, drepturile şi libertăţile civile, poate solicita notarului public numirea unui asistent, în condiţiile Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, cu modificările ulterioare, pentru o durată de maximum 2 ani.
Asistentul este autorizat să acţioneze ca intermediar între majorul care beneficiază de asistenţă şi terţele persoane, fiind prezumat că acţionează cu consimţământul majorului în acordarea asistenței. Asistentul poate transmite şi primi informaţii în numele majorului şi poate comunica terților deciziile luate de acesta.
Asistentul trebuie să acționeze cu prudență, diligență, onestitate și loialitate în vederea realizării optime a intereselor majorului.
Numirea asistentului nu aduce atingere capacității de exercițiu a majorului.
În exercitarea asistenței, persoana desemnată asistent nu încheie în numele majorului acte juridice și nici nu încuviințează actele
pe care acesta le încheie singur.
Asistentul este dator să prezinte un raport anual sau, după caz, la expirarea duratei pentru care a fost numit cu privire la îndeplinirea sarcinii sale către autoritatea tutelară.
Asistența încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;
b) la cererea formulată de majorul care beneficiază de măsură, adresată notarului public;
c) ca urmare a luării cu privire la major sau la asistent a unei măsuri de ocrotire prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
d) ca urmare a admiterii plângerii adresate instantei de tutela;
e) la data decesului majorului sau a asistentului ori prin renunţarea expresă a asistentului.
Actul normativ se completeaza si cu cateva modificari la Codul civil si Codul de procedura civila.

Articole similare

Comentariul tau aici