Cand are loc Adunarea Generala Extraordinara? (AGA extraordinara)

Adunarea generală extraordinară se intruneşte ori de cate ori este necesar a se lua o hotărare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;

b) mutarea sediului societăţii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

d) infiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursala fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societăţii;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reintr

h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;

i) dizolvarea anticipată a societăţii;

i^1) conversia actiunilor nominative in acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător in acţiuni nom inative

j) conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligaţiuni in altă categorie sau in acţiuni;

l) emisiunea de obligaţiuni;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărare pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare

Articole similare

Comentariul tau aici