O 223/2018 pentru aprobarea F086-Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 106/02.02.2018 a fost publicat Ordinul nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) “Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”. Instrucțiuni de completare a formularului (086) “Notificare...

Contraventii si sanctiuni – Legea Societatilor Comerciale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii Societatilor Comerciale nr. 82/1991 (actualizata), sunt considerate contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte: detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate – cu amenda de la...

Scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit – prevederi 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! După cum este menționat și în Codul Fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate,...

Procedura privind intocmirea situatiilor financiare pentru 2017 – Ordin nr. 470/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 23.01.2018 a fost publicat Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile. Citeste prevederile...

Achiziii intracomunitare de bunuri – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 273 din Codul Fiscal, se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului,...

Din ce este formata baza de calcul a impozitului pe micro ? – 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O microîntreprindere este o PJ română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului...

Legea 30/2018 pentru completarea Codului de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 49/21.01.2018 a fost publicata Legea 30/2018 pentru completarea Codului de procedura fiscala. Art. I. -La articolul 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul...

Legea prevenirii nr. 270/2017 – in vigoare din 17.01.2018 (miercuri)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Nu uita ca incepand cu data de 17 ianuarie 2018 va intra in vigoare Legea nr. 270/2017 privind prevenirea. Iata mai jos care sunt prevederile acestei legi: Art. 1. -Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții. Art. 2. -În sensul prezentei legi, expresiile...

Modificarea reglementarilor contabile IFRS – Ordin nr. 3189/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu 01.01.2018 a intrat in vigoare Ordinul nr. 3189/2017 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016. Click pentru a vizualiza modificarile aduse de Ordinul nr. 3189/2017   Articole...

Vectorul fiscal- noutati legislative O 3725/2017 publicat in 27.12.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 1027/27.12.2017 a fost publicat  Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Prevederi : Art. 1. – Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare: a) Declarație...

Poprirea pe veniturile banesti – lucruri bine de stiut din Codul de procedura civila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Articolul 729 din Codul de procedura civila prevede care sunt limitele urmăririi veniturilor bănești in cazul urmaririi silite. Acestea sunt : (1) Salariile și alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor...

Modificarea procedurii de publicare a debitorilor cu obligații fiscale restante- O 3501/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 980/11.12.2017 a fost publicat O 3501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016. Potrivit acestei modificari...

A fost aprobat formularul 108 – O 3391/2017 publicat in 06.12.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 966/06.12.2017 a fost publicat Ordinul nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 “Declaratie privind impozitul pe reprezentanta”. Prevederile acestui ordin se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018. Declaratia privind impozitul pe reprezentanta se...

Procedura de inregistrare la cerere in scopuri de TVA – O 3300/2017 publicat in 28.11.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 938/28.11.2017 a fost publicat  Ordinul nr. 3300/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12)...

Calendarul obligatiilor fiscale pentru ultima luna din 2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos care vor fi declaratiile si platile scadente in ulima luna din 2017: Luni, 04.12.2017: Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal; Depunerea Declarației informative...

Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale-O 3357/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale a fost publicat in MOF nr.931/2017. Procedura: 1. În conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,...

Ordinul de plata pentru Trezorerie – Ordinul nr. 2998/2017 (noutati legislative)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 919/23.11.2017 a fost publicat Ordinul nr. 2998/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME). Prevederi: În...

Care sunt veniturile neimpozabile ale unui ONG ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 7 pct. 24 din Codul Fiscal, organizatiile nonprofit (ONG) reprezinta orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru...

Noutati legislative casa de marcat – Hotararea nr. 804/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Hotărârea nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 a fost publicata in MOF nr. 907 din...

Poprire pe salariu – ce trebuie sa cunoastem?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea pe salariu este reglementata de Codul Muncii si de Codul de Procedura Civila. Cu aceasta situatie mai neplacuta angajatorii se pot intalni foarte frecvent ca urmare a prejudiciilor provocate de salariati. Ce reprezinta poprirea? Poprirea este o modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani...