Noutati in procedura ANAF de indrumare si asistenta a contribuabililor – O 1233/19.10.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 998 din 19.10.2021 s-a publicat Ordinul nr. 1.233 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de asistență contribuabili,…

Mai mult

Concedii medicale pentru care nu este nevoie de stagiu de cotizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Hotararii nr. 423 din 27 mai 2020 (pentru aprobarea listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea condigiei de stagiu de asigurare) nu este necesar stagiul de cotizare pentru urmatoarele: I. Urgențe medico-chirurgicale: 1. arsurile; 2. anemiile severe,…

Mai mult

Publicarea pe serverul MF a informatiilor cu caracter public

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul Finantelor a publicat in 15.10.2021 un proiect care vizeaza publicarea pe serverul insititutiei a informațiilor cu caracter public. Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice), cu modificările și completările ulterioare, reglementează condițiile de…

Mai mult

Estimarea pretului de piata al tranzactiilor- ce metode se pot aplica?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Metodele care pot fi utilizate pentru estimarea pretului de piata al tranzactiilor se regasesc in Normele de aplicare a codului fiscal SECȚIUNEA a 2-a – Reguli pentru aplicarea principiului valorii de piață. Aceasta sectiune prevede la ajustarea/estimarea prețului de piață al tranzacțiilor utilizarea metodei celei mai adecvate dintre următoarele: a) metoda comparării…

Mai mult

Ghidul fiscal al contribuabilului PF care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In data de 12.10.2021 pe site-ul ANAF a fost publicat un ghid fiscal al contribuabilului PF care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva. Ghidul contine numeroase informatii fiscale utile si vine in ajutorul persoanelor fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva. Acesta poate fi accesat de la…

Mai mult

Oficial! Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru parinti- O 391/12.10.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 972 din 12.10.2021 s-a publicat Ordin 391 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților…

Mai mult

Procedura de autorizare a unitatilor protejate a fost publicata in MOF- O 847/11.10.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordin al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate a fost publicat in MOF de luni, 11 octombrie 2021 – O 847/2021. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate,…

Mai mult

Oficial! Hotararea 1090 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 962 din 07.10.2021 s-a publicat Hotararea 1090 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combatereaefectelor pandemiei de COVID-19. Se prelungeste starea de alerta cu inca 30 de zile, incepand…

Mai mult

Hotararea CNSU nr. 80 pentru prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! CNSU a publicat in 06.10.2021 Hotararea nr. 80 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data…

Mai mult

Ce amenzi risti daca platesti cu intarziere salariile angajatilor? (Nou OUG 117/05.10.2021)

Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Articolul 166 din Codul muncii prevede ca: (1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.(3) Plata în natură a…

Mai mult

Legea privind dreptul de autor se modifica-proiect aprobat de Guvern in 04.10.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In sedinta de Guvern din 04.10.2021 s-a aprobat o lege care aduce o serie de modificari Legii 8/1996 privind drepturile de autor. Cateva dintre modificari se refera la: Se introduc defintiile unor termeni, astfel: În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos, semnifică după urmează:a) serviciu online auxiliar – un…

Mai mult

Noile masuri pentru prevenirea raspandirii COVID- Hotararea 1015 din 23.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF din 23.9.2021 s-au publicat noile masuri de prevenire a raspandirii COVID prin Hotararea 1015/23.09.2021. In sinteza, masurile sunt: Introducerea unei noi excepții de la interdicția deplasării în afara locuinței la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile depășește pragul de 6/1000 de locuitori, pentru persoanele vaccinate care fac dovada…

Mai mult

Neconcordante privind beneficiarii reali – noutati legislative-Ordinul 380/20.09.2021

Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 899/21.09.2021 s-a publicat Ordinul 380 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7.1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea…

Mai mult

Scutiri de la plata TVA pentru anumite activitati – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform art. 292 din Codul Fiscal, următoarele operațiuni de interes general sunt scutite de taxă: a) spitalizarea, îngrijirile medicale și operațiunile strâns legate de acestea, desfășurate de unități autorizate pentru astfel de activități, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete și laboratoare…

Mai mult

S-a modificat procedura de acordare a asistentei in completarea declaratiei unice -O 966/1.208 din 15.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Articolul 5 din Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.938/4.735/2018,…

Mai mult

Ordinul 1.059/14.09.2021 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 1.059 din 23 august 2021 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale din 14 septembrie 2021. Articolul 1Comisia fiscală centrală, denumită în continuare Comisia, este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, abilitată să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind…

Mai mult

Legea nr. 199/08.09.2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Readucem in discutie o lege publicata in 08.09.2020 – Legea 199 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice, ca urmare a apropierii termenului de lansare live a sistemului E- facturare (1 octombrie 2021). Redam mai jos continutul integral: Articolul 1Domeniu de aplicare(1) Prezenta lege se aplică în cazul facturilor electronice emise ca…

Mai mult

Operatiuni de incasari si plati in numerar – plafoane si interziceri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, operatiunile de incasari si plati efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionisti, PF care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si…

Mai mult

Oficial! Procedura pentru inregistrare regimuri speciale -O 1387/07.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 853 din 07.09.2021 s-a publicat Ordinul 1387/07.09.2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și…

Mai mult