Norme de prevenire in restaurante, modificari anuntate la IMM Invest, scutiri de impozit pe cladiri si alte noutati legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In saptamana 25-29 mai 2020 avem cateva noutati legislative importante: 1.A fost publicat proiectul de modificare a normelor la IMM Invest in vederea simplificarii procedurii : renunțarea la cerința de instituire a ipotecii legale asupra bunurilor debitorului iar certificatul de atestare fiscală se va transmite de către instituția de credit finanțatoare, ținând…

Mai mult

Ce trebuie sa contina contractul individual de munca ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de…

Mai mult

Prelungirea valabilitatii unor documente in domeniul medical – Ordinul nr. 911/653/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației…

Mai mult

Atentie angajatori! Obligativitatea purtarii mastii si alte masuri de igiena – Ordinul 874 din 22 mai 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In 22 mai 2020 s-a publicat Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. Acesta prevede ca pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul…

Mai mult

Valoare indexata tichete de cresa- aprilie -august 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Ordinul nr. 1779/580/2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2020. Pentru semestrul I al anului 2020, începând cu luna aprilie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de…

Mai mult

Zile libere parinti – modificari -varianta finala aprobata prin Legea 61 din 19.05.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Initial, zilele libere pentru parinti au fost aprobate prin Legea 19/2020, dupa care s-a dat Ordonanta 41/2020 pentru modificarea si completarea acestei legi, iar in MOF 416 si 19.05.2020 s-a aprobat prin Legea 61/2020 aceasta ordonanta cu o mica modificare. Prin Legea 61 din 19 mai 2020 se aprobă OUG nr. 41…

Mai mult

Alocatie de hrana 30 lei/zi pentru persoanele vulnerabile in izolare la domiciliu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 350/30.04.2020 a fost publicat Ordinul nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. Acesta prevede ca pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului…

Mai mult

Ordonanta militara nr. 10 publicata in MOF in 27.04.2020: circulatie persoane peste 65 ani

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF din 27.04.2020 a fost publicata ce-a dea 10-a Ordonanta militara. Prevederi: Articolul 1 (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos. (2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani,…

Mai mult

Instiintarile privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale se emit in termen de 30 de zile de la expirarea situatiei de urgenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! În anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, la capitolul II “Stabilirea din oficiu a obligațiilor de plată” punctul 1 “Înștiințarea contribuabililor/plătitorilor care nu…

Mai mult

Modificarea procedurii pentru directionarea 3.5% din impozit (declaratia 230) -O 936/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de…

Mai mult

Au fost stabilite criteriile prin care unii notari, avocati si executori judecatoresti pot beneficia de amanarea chiriei, utilitatilor pe durata starii de urgenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordonanta de urgenta 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare prevedea la articolul X ca următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public formele de exercitare a profesiei de avocat și f ormele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc a căror activitate…

Mai mult

Ce este contractul si cate tipuri de contracte exista?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contractul este acordul de voința dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Contractul sinalagmatic – obligatiile sunt reciproce si interdependente (spre exemplu: contractul de vanzare-cumparare). În caz contrar, contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune obligații în sarcina ambelor părți (spre…

Mai mult

Legislatie importanta publicata in 3-4 aprilie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In Monitoarele oficiale din 3-4 aprilie 2020 au fost publicate urmatoarele acte normative (click pe link pentru citire). In 04.04.2020 s-a publicat: OUG nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST…

Mai mult

OUG nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 281/03.04.2020 fost publicata Ordonanța de urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Având în vedere necesitatea asigurării continuității exercitării puterii legislative și executive a statului român, în contextul actual, luând în considerare nevoia de respectare strictă a regulilor de distanțare socială și de creare a condițiilor…

Mai mult

Conditii de exercitare a activitatii de comercializare a produselor alimentare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea 321/2009 – privind comercializarea produselor alimentare, reglementeaza conditiile de exercitare a activitatea de comercializare a produselor alimentare Iata definitiile termenilor si expresiilor intalniti in lege: Produs alimentar – orice substanță sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni;…

Mai mult

Extindere termen de plata comercializare produse alimentare – Legea nr. 28/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial nr. 274/01.04.2020 a fost publicata Legea nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Una dintre modificari vizeaza extinderea termenului de plata pentru comercializarea de produse alimentare astfel: Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate și livrate se stabilește prin negocierea…

Mai mult

Ce amenzi prevede legea 82/1991 (legea contabilitatii)?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Amenzi prevazute in legea contabilitatii: Se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 10.000 lei urmatoarele: Detinerea activelor si datoriilor fara sa fie inregistrate in contabilitate; Nerespectarea raspunderii pentru organizarea si conducerea contabilitatii de catre persoanele desemnate; Depunerea mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar Se sanctioneaza cu amenda…

Mai mult

Despre pragul de semnificatie (ISA 320)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce este pragul de semnificatie? Pargul de semnificatie repreinta o valoare peste care orice prezentare a unor denaturari in situatiile financiare este de natura sa influenteze deciziile viitoare ale utilizatorilor. Auditorul trebuie sa ia in considerare pragul de semnificatie in doua momente, respectiv atunci cand planifica angajamentul de audit si atunci cand…

Mai mult

Modelul declaratiei pe propria raspundere pentru zile supraveghere copil L 19/2020 -publicat prin O 346/31.03.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Modelul declaratiei pe propria raspundere care se utilizeaza pentru solicitarea indemnizatiei pentru zile supraveghere copil a fost publicat in 31.03.2020 prin Ordinul 346/2020 Descarca aici Model declaratie pe propria raspundere Descarca aici model Anexa la declaratia pe propria raspundere DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea…

Mai mult