Principalele 10 legi pentru contabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata care sunt principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de catre contabili: 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2.Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile...

Depunere situatii financiare institutii publice- O 1998/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 284/15.04.2019 a fost publicat O 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul...

Procedura privind cesiunea creantelor bugetare -debitori aflati in insolventa-O 942/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 285/15.04.2019 a fost publicat O 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței . Prevederi: Procedura de cesiune a creanțelor bugetare se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind...

Evenimente dupa depunerea bilantului !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile...

Refacturare de cheltuieli – tratament contabil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, se considera ca are loc o refacturare de cheltuieli, in sensul alin. (4), atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane; persoana...

Perioada fiscala la TVA in 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Perioada fiscala pentru TVA este luna calendaristica. Exceptie: Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania, dar care dau drept...

Codul fiscal actualizat in 01.04.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF este disponibila o versiune actualizata a Codului fiscal din 01.04.2019. Click aici. Articole similareCodul fiscal in format electronic actualizat de ANAF in 27.12.2018Codul fiscal se schimba -proiect 18.12.2018Taxa pe activele institutiilor financiar bancare –proiect legislativ din 18.12.2018

Cum poti demisiona fara preaviz?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra...

Elemente neincluse in baza de calcul a contributiilor sociale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 142 din Codul Fisca, nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale urmatoarele: sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive...

Operatiuni impozabile din punct de vedere al TVA-ului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punctul de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care, in sensul art. 270 – 272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor...

Obligatia depunerii declaratiei unice si de plata a contributiilor – plafon 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Anul acesta, odata cu cresterea salariului minim pe economie de la 1.900 lei la 2.080 lei, s-a modificat si plafonul de raportare a contributiilor sociale pentru persoanele fizice care realizeaza alte tipuri de venituri (in afara de cele de natura salariala). Anul acesta plafonul in functie de care se stabileste ce categorii...

Cum se pot corecta erorile contabile ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform Ordinului nr. 1802/2014, erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare...

Venituri neimpozabile in sensul impozitului pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76. alin. (4), urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: 1.Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a...

Continut si instructiuni de depunere a noului formular 112 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 15 februarie 2019 a intrat in vigoare Ordinul nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Noul...

3 registre obligatorii in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele 3 registre obligatorii in contabilitate sunt: Registrul-jurnal; Registrul-inventar;Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de MFP. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta...

Ce venituri sunt considerate neimpozabile in 2019 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În anul 2019, următoarele categorii de venituri sunt considerate venituri neimpozabile, conform Codului Fiscal: ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte...

Norme metodologice pentru acordarea biletelor de valoare in 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 09 ianuarie 2019 a fost publicata Hotararea nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Reamintim faptul ca incepand cu 01 ianuarie 2019 a intrat in vigoare noua lege – Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Normele...

Zile libere pentru angajatii de alta religie – obligativitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 139 alin. (1) – (3), angajatorii sunt obligati sa acorde doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.  Acordarea acestor zile libere se face de catre angajator.  Pe...

Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii – O 3201/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 3.201 din 20 decembrie 2018 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central a fost publicat in MOF nr. 61 din 23 ianuarie 2019. Capitolul I Dispoziții generale 1. În temeiul prevederilor...

Declaratia Unica se depune pana in 15 martie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! “Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declaraţia...