3 registre obligatorii in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele 3 registre obligatorii in contabilitate sunt: Registrul-jurnal; Registrul-inventar;Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de MFP. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta...

Ce venituri sunt considerate neimpozabile in 2019 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În anul 2019, următoarele categorii de venituri sunt considerate venituri neimpozabile, conform Codului Fiscal: ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte...

Norme metodologice pentru acordarea biletelor de valoare in 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 09 ianuarie 2019 a fost publicata Hotararea nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Reamintim faptul ca incepand cu 01 ianuarie 2019 a intrat in vigoare noua lege – Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Normele...

Zile libere pentru angajatii de alta religie – obligativitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 139 alin. (1) – (3), angajatorii sunt obligati sa acorde doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.  Acordarea acestor zile libere se face de catre angajator.  Pe...

Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii – O 3201/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 3.201 din 20 decembrie 2018 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central a fost publicat in MOF nr. 61 din 23 ianuarie 2019. Capitolul I Dispoziții generale 1. În temeiul prevederilor...

Declaratia Unica se depune pana in 15 martie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! “Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declaraţia...

Reflectarea diferentelor pozitive de curs in baza de calcul micro

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fiindca se apropie scadenta depunerii formularului 100 (25.01.2019) pentru ultimul trimestru al anului 2018 (octombrie; noiembrie; decembrie), daca ai o microintreprindere dorim sa iti reamintim faptul ca potrivit art. 53 alin (2) litera b): “in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul...

Instructiuni de completare a declaratiei unice cf O49/2019

Capitolul I – „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul 2018“ Secțiunea 1 – „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România în anul 2018“ Subsecțiunea 1 – „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real“ 1. Subsecțiunea se completează de către persoanele...

Legea cooperatiei agricole a fost modificata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul AJFP Teleorman a fost publicat un comunicat cu privire la faptul ca Legea cooperatiei agricole a suferit modificari, iata mai jos informatia completa din comunicat: “Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 a fost modificată şi completată, aducându-se schimbări inclusiv la regimul fiscal aplicabil acestei...

Platitori de impozit pe profit 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Societatile care inregistreaza o cifra de afaceri peste plafonul de 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile) – se considera cursul publicat in 31.12.2018 – 4.6639 lei/eur prin urmare plafonul...

Codul fiscal in format electronic actualizat de ANAF in 08.01.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul fiscal in format electronic a fost actualizat de ANAF in 08.01.2019. Acesta este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_08012019.htm Ultima actualizare este cu Legea nr. 354/2018 si OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si...

9% cota de TVA pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 01.01.2019, cota redusa de TVA 9% si-a extins aplicabilitatea iar conform Codului fiscal, se va aplica pentru urmatoarele: livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 2922 alin....

Codul fiscal in format electronic actualizat de ANAF in 27.12.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul fiscal in format electronic a fost actualizat de ANAF in 27.12.2018. Acesta este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_27122018.htm Ultima actualizare este cu Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 29...

Legea nr. 313/2018 privind aprobarea OUG nr. 81/2018 pentru modificarea OUG nr. 111/2010 privind CIC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 19.12.2018 a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 313/2018 privind aprobarea OUG nr. 81/2018 pentru modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Ce prevederi aduce OUG nr. 81/2018 cu privire la CIC? “(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori...

Recalculare taxe – PFA care isi suspenda activitatea in timpul anului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 174 alin. (12) din Codul Fiscal, PF care realizeaza venituri din: activitati independente; din drepturi de proprietate intelectuala; din asocierea cu o PJ; venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura; venituri din investitii; venituri din alte surse...

Codul fiscal actualizat – varianta 10.12.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat o noua versiune a Codului fiscal in data de 10.12.2018. Varianta recenta a Codului fiscal poate fi vizualizata la urmatorul link:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_10122018.htm Articole similareNormele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate in sedinta...

Baza legala a modificarii salariului minim pe economie din 2019 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Hotărârii nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, “incepând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările...

Excercitiul financiar pentru persoanele juridice care se lichideaza

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor din Legea contabilitatii, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic – durata exercitiului financiar este de 12 luni. Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul...

Ce este un document justificativ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Documentele justificative sunt documentele care stau la baza inregistrarilor contabile si consemneaza toate operatiunile economico-financiare desfasurate. Conditiile care trebuie indeplinite de un document pentru ca acesta sa fie considerat document justificativ, sunt prevazute in OMFP 2634 din 2015. Documentele justificative trebuie...

12 impozite, taxe si contributii sociale obligatorii !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii sunt urmatoarele: Impozitele si taxele reglementate sunt urmatoarele: impozitul pe profit; impozitul pe veniturile microintreprinderilor; impozitul pe venit; impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti; impozitul pe reprezentante; taxa...