A fost aprobat formularul 108 – O 3391/2017 publicat in 06.12.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 966/06.12.2017 a fost publicat Ordinul nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 “Declaratie privind impozitul pe reprezentanta”. Prevederile acestui ordin se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018. Declaratia privind impozitul pe reprezentanta se...

Procedura de inregistrare la cerere in scopuri de TVA – O 3300/2017 publicat in 28.11.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 938/28.11.2017 a fost publicat  Ordinul nr. 3300/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12)...

Calendarul obligatiilor fiscale pentru ultima luna din 2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos care vor fi declaratiile si platile scadente in ulima luna din 2017: Luni, 04.12.2017: Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal; Depunerea Declarației informative...

Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale-O 3357/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale a fost publicat in MOF nr.931/2017. Procedura: 1. În conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,...

Ordinul de plata pentru Trezorerie – Ordinul nr. 2998/2017 (noutati legislative)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 919/23.11.2017 a fost publicat Ordinul nr. 2998/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME). Prevederi: În...

Care sunt veniturile neimpozabile ale unui ONG ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 7 pct. 24 din Codul Fiscal, organizatiile nonprofit (ONG) reprezinta orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru...

Noutati legislative casa de marcat – Hotararea nr. 804/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Hotărârea nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 a fost publicata in MOF nr. 907 din...

Poprire pe salariu – ce trebuie sa cunoastem?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea pe salariu este reglementata de Codul Muncii si de Codul de Procedura Civila. Cu aceasta situatie mai neplacuta angajatorii se pot intalni foarte frecvent ca urmare a prejudiciilor provocate de salariati. Ce reprezinta poprirea? Poprirea este o modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani...

Condica de prezenta a salariatilor cu ora de incepere si de sfarsit – obligatii angajator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 119 din Codul Muncii, angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

Contraventii si sanctiuni privind accizele si alte taxe speciale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 449 din Codul Fiscal, constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii infractiuni, si se sanctioneaza urmatoarele: A.) Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte: producerea de vinuri liniștite, sub limita de 1.000 hl de...

Contribuabil cu codul de TVA anulat – prevederi OUG 84/2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 11 alin (6) din OUG nr. 84/2016, contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, declarati inactivi conform Codului de procedura fiscala, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii prevazute...

Cum se declara filialele si sediile secundare ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit codului de procedura fiscala, contribuabilul are obligatia de a declara organului fiscal central, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare. Contribuabilul cu domiciliul fiscal in Romania are obligatia de a declara, in termen de 30 de zile, infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate. Ce este sediul...

Raspunderea disciplinara a salariatului-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită...

Cunosti contraventiile si sanctiuniile din Legea Societatilor Comerciale ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii Societatilor Comerciale nr. 82/1991 (actualizata), sunt considerate contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte: detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate – cu amenda de la...

10 servicii online de informare si verificare parteneri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam cateva pagini online de informare si verificare parteneri puse la dispozitia contribuabililor de catre ANAF: Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare – click aici Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal...

In ce etapa legislativa se afla OG 23/2017 privind split TVA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Guvernului, O 23/2017 are urmatorul istoric de aprobare: 31-08-2017: Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b377 (adresa nr.E140/31/08/2017) 04-09-2017: cu nr.L241 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată 04-09-2017 : trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Care este diferenta dintre pierdere contabila si pierdere fiscala?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este pierderea contabila? Potrivit prevederilor Legii contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP 1802/2014, pierderea contabila este cea inregistrata in soldul debitor al contului 121 “Profit si pierdere”, respectiv contului 117 “Rezultatul reportat”. Cum...

Intrebari si raspunsuri privind rezidenta fiscala – sesiunea Facebook organizata de ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o lista de intrebari si raspunsuri cu privire la tema “Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România și la sosirea în România”. 1.Unde va fi considerat centrul intereselor vitale din punct de vedere economic al unei persoane fizice redizente fiscal in Romania care este concomitent...