Categoriile de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 137 din Codul Fiscal, contribuabilii/platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuți la art. 136, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul...

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale UE

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 24 din Codul Fiscal, la calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile: dividendele distribuite unei persoane juridice române, societate-mamă, de o filială a sa situată într-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt stat membru decât cel al filialei, dacă persoana juridică...

Interzicerea creditarii de catre societate a administratorilor !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor sau a directorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum: acordarea de imprumuturi administratorilor sau directorilor; acordarea de avantaje financiare administratorilor sau directorilor cu ocazia...

Deducerea personala – modificari aduse de Hotararea nr. 354/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Hotararea nr. 354/2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 a adus cateva modificari si in ceea ce priveste acordarea deducerii personala. Iata care sunt modificarile: “La punctul 13, alineatele (4) și (6)-(8)...

Scutiri de la plata impozitului pe venit – modificari HG nr. 354/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Hotararea Guvernului nr. 354/2018 a adus cateva modificari la Codul Fiscal si in ceea ce priveste scutirea de la plata impozitului pe venit pentru anumite categorii de contribuabili. Iata mai jos care sunt modificarile aparute: “În înțelesul art. 60 pct. 1 din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică...

1% pentru micro cu salariati cu contracte suspendate – Hotararea nr. 354/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt: 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati; 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati. Pe de alta parte, in momentul actual prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma...

Constituirea fondului de rezerva legala – ce trebuie sa stii ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 183 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Atentie! Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a...

Doresti sa iti deschizi un sediu secundar? – iata cum se declara ele

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului de Procedura Fiscala, contribuabilul are obligatia de a declara organului fiscal central, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare. Contribuabilul cu domiciliul fiscal in Romania are obligatia de a declara, in termen de 30 de zile, infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate. Ce este sediul...

Venituri neimpozabile privind impozitului pe venit – care sunt acestea?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale,...

Ordinul nr. 1931/1615/598/2018 – aprobarea modelului si continutului formularului 112

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 10.05.2018 a fost publicat Ordinul nr. 1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. “Declarația se completează...

Erori contabile – cum se corecteaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014, erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente iar corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii...

Ce informatii trebuie sa contina declaratia recapitulativa ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 325 din Codul Fiscal, orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza: livrarile intracomunitare...

Achizitie/import de bunuri intracomunitare – locul achizitiei/importului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Este considerata achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru,...

Sanctiuni privind nesespectarea Codului Muncii !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara – cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;  incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) – cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;  impiedicarea...

Care sunt veniturile neimpozabile ale unui ONG ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 7 pct. 24 din Codul Fiscal, organizatiile nonprofit (ONG) reprezinta orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru...

Calcul scutire de impozit pe profit reinvestit pe parcursul mai multor ani – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu – Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in echipamente tehnologice care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi. Contribuabilul aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit. În perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017 o societate înregistrează profit...

Legea nr. 86/2018 pentru modificarea Legii nr. 52/2011 – ce prevede ea?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Aceasta intra in vigoare incepad cu data de 13.04.2018 si vine cu urmatoarele modificari si completari: La articolul 4, alineatul (4) se modifica...

Legea nr. 81/2018 privind telemunca – in vigoare de astazi !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand de astazi, 05.04.2018 intra in vigoare Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, mai exact angajatii vor putea sa lucreze si dintr-un alt loc decat locul de munca organizat de angajator, chiar si de acasa. Telemunca – forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar,...

A fost publicata varianta actualizata a Legii nr. 227/2015 dupa OUG nr.25/2018 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost actualizata dupa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 din 29 martie 2018. Acceseaza link-ul de mai jos pentru varianta actualizata pusa la dispozitie de ANAF: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_03042018.htm Articole similareNormele metodologice...

Stabilirea impozitului pentru veniturilor din premii si din jocuri de noroc – prevederi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor legale in vigoare, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Veniturile din jocuri de noroc se impun prin retinere la sursa. Impozitul datorat se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de...