Procedura privind directionarea 3,5% din impozit publicata in MOF in 22.01.2020 (O 147/2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 44/22.01.2020 a fost publicat O 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind repartizarea sumei reprezentand pana la 3.5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului…

Mai mult

Limite de deductibilitate 2020: diurna, protocol, cheltuieli sociale,cadouri,tichete de masa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In anul 2020, sunt valabile urmatoarele limite/plafoane de deductibilitate : Indicator Plafon de deductibilitate /limita pana la care sunt neimpozabile Resurse suplimentare Diurna interna 50 lei (2.5 X20 lei- institutii publice). Sumele care depasec 50 lei sunt Diurna externa vs diurna interna Diurna externa 2,5 * nivelul pentru institutii publice (publicat in…

Mai mult

Modificarile aduse O 114/2018 si OG 28/1999 publicate in 09.01.2020 (OG 1/2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Mult discutata modificare a O 114/2018 a fost publicata in cele din urma in Monitorul Oficial din 09.01.2020. Este vorba de OG 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Totodata, se aduce o modificare si O 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de…

Mai mult

Situatii financiare la 31.12.2019- Ordinul 3781/2019 publicat in MOF 5/07.01.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 a fost publicat in MOF nr. 5/07.01.2020. Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar). Ordinul aduce modificari si reglementarilor contabile date prin O 1802/2014 astfel: inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor…

Mai mult

Legea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat – publicate in MOF in 06.01.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In data de 6 ianuarie au fost publicate doua legi importante: Legea 6/2020 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat -Monitorul Oficial nr. 3 din 2020 Legea 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020 -Monitorul Oficial nr. 2 din 2020 Acestea sunt disponibile spre consultare pe site-ul Monitorului Oficial . Vom reveni cu o analiza…

Mai mult

Reflectarea diferentelor pozitive de curs in baza de calcul micro

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Fiindca se apropie scadenta depunerii formularului 100 (27.01.2020) pentru ultimul trimestru al anului 2019 (octombrie; noiembrie; decembrie) pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor, va reamintim faptul ca potrivit art. 53 alin. (2) litera b) din Codul fiscal, pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă se adauga: “in trimestrul IV sau in…

Mai mult

Eliminarea acordului vecinilor pentru firme fara activitate si alte masuri pentru a simplifica infiintarea firmelor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Un nou proiect de lege pentru modificarea legii societatilor comerciale a fost votat și va deveni lege. Este vorba despre un proiect de debirocratizare a procesului de înființare de firme noi. Proiectul a trecut de camera deputaților și urmeaza a fi promulgat. Ce propune acest proiect ? 1) S-au eliminat două din…

Mai mult

Incetarea activitatii unui PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! PFA isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri: a) decesul titularului  b) prin vointa titularului PFA c) oricine se considera prejudiciat printr-o inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului  are dreptul de a cere radierea ei. Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul…

Mai mult

Principalele 10 legi pentru contabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata care sunt principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de catre contabili: 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2.Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 3.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor…

Mai mult

Contraventii la amortizarea mijloacelor fixe care intra sub incidenta Legii prevenirii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii prevenirii (Legea 270/2017) si a Hotararii nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii , intra sub incidenta acestei legi si articolul 24 din Legea 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Contraventiile si sanctiunile detaliate in acest art.…

Mai mult

Noua procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala valabila din 26 dec 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Procedura de obtinere a certificatului de atestare fiscala se va modifica incepand cu 26 decembrie 2019 prin intrarea in vigoare a Ordinului nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare,…

Mai mult

Pragurile valorice Intrastat pe 2020 au fost publicate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In anul 2020 se vor aplica urmatoarele praguri Intrastat : 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri. Aceste praguri sunt aceleasi cu cele de la nivelul anului 2019. Operatorii economici care în cursul anului 2019 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre…

Mai mult

Contraventiile la Legea 31/1990 care intra sub incidenta legii prevenirii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Aducem aici in discutie cele doua contraventii la Legea societatilor comerciale care fac obiectul Legii prevenirii. Este vorba de incalcarea prevederilor: art 74 si apoi ale art. 131 alin (4) din L 30/1990. ART. 74 din Legea societatilor comerciale arata ca : (1)În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente…

Mai mult

10 lucruri bine de stiut privind incadrarea in munca a strainilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajatori . 2. Prin excepție de la punctul 1, nu este necesară obținerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor din următoarele categorii: a) străinii al căror acces…

Mai mult

Modificari la Legea pensiilor -reducerea varstei standard pentru conditii deosebite

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Varsta standard de pensionare pentru conditii deosebite s-a redus conform unei modificari la legea pensiilor publicate in MOF 921/14.11.2019. Este vorba de Legea 215/2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Reducerile aplicabile sunt:

Mai mult

Uber, Bolt si activitatile de transport alternativ- noutati legislative L204/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 901/07.11.2019 a fost publicata Legea 204/2019 care aduce modificari Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, astfel: in situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe…

Mai mult

Legislatia incidenta cetatenilor straini in Romania

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o lista cu acte legislative referitoare la cetatenii straini in Romania: 1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (republicată) privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 2.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 194 din 12…

Mai mult

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice- O 2862/2019 publicat in 06.11.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 897/06.11.2019 a fost publicat O 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Prevederi: Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual…

Mai mult

Legea 176/2019 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 828/11.20.2019 a fost publicata Legea nr. 176 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură . Modificarile aduse Legii 36/1991 sunt: Societățile agricole se pot reorganiza prin transformare, în condițiile prezentei legi, în una dintre formele societare…

Mai mult