Normele la Codul fiscal au fost actualizate in 16.10.2020 prin Hotararea 864

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 956 din 16.10.2020 avem o noua actualizare a Normelor la Codul Fiscal – Hotararea 864 . Sunt aduse modificari titlului II Impozitul pe profit, titlului VII TVA si titlului VIII Accize si taxe speciale. Hotararea poate fi gasita AICI. Pe scurt: 1.se clarifica tratamentul fiscal aplicabil operațiunilor compensatorii din cadrul…

Mai mult

Serviciul public de salubrizare ar putea beneficia de cota redusa de 9% incepand cu 1 ianuarie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit unei initiative legislative inregistrate recent la Senat, Codul fiscal ar putea fi modificat incepand cu 1 ianuarie 2021, astfel incat serviciul public de salubrizare a localitatilor sa beneficieze de cota redusa de TVA de 9%. In prezent, beneficiaza de cota redusă de 9% asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de…

Mai mult

Noi formulare privind indemnizatia de somaj tehnic si domeniile restrictionate -O 1468/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul 1468/2020 publicat in MOF 933 din 12.10.2020 a adus modificari in privinta formularelor prin care se solicita somajul tehnic. Ordinul contine si un tabel cu activitatile restrictionate, astfel: Cod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate2) Perioada aplicării restricției • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de…

Mai mult

Competentele de efectuare a verificarii documentare -actualizare conform O 3632 din 09.10.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 921/09.10.2020 a fost publicat Ordinul 3632/2020 care stabileste competentele de verificare documentara, astfel: Funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt organe fiscale competente pentru efectuarea verificării…

Mai mult

Noi masuri in starea de alerta- H 841/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 924 din 9 octombrie 2020 a fost publicata H 841 din 8 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata…

Mai mult

Bine de stiut- amenzi pentru contraventii privind actele de stare civila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 (republicată) cu privire la actele de stare civilă. Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni si se sanctioneaza cu amenda, asa cum se arata…

Mai mult

Proiect de lege privind debirocratizarea transferului de parti sociale si a vasarii capitalului social prin modificarea Legii 31/1990

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In sedinta din 21 septembrie 2020 a fost adoptat de catre Senat un proiect de lege privind debirocratizarea transferului de parti sociale si a vasarii capitalului social prin modificarea Legii 31/1990. Asadar, legea societatilor comerciale se propune a se modifica dupa cum urmeaza: Articolul 9.1 Inainte de modificare Dupa modificare Societatea in…

Mai mult

Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea – Codul muncii- text complet

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Mai jos este textul complet al Legii 213 din 30.09.2020 prin care se aduc modificari Codului Muncii. Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNICLegea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se…

Mai mult

OUG 163/2020 prin care poti dobandi 6 ani vechime la pensii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 883 din 28 septembrie 2020 a fost publicata OUG 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii. Persoanele care nu au calitatea de…

Mai mult

Procedura -atributiile ANAF in domeniul sanctiunilor internationale-O 3486/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 881 din 28 septembrie 2020 s-a publicat Ordinul nr. 3.486 din 14 septembrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale. Procedura definește activitățile…

Mai mult

Nou ! Legitimatia de lucrator frontalier L 209/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prin lucrător frontalier se înţelege persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) lucrează pe teritoriul altui stat decât cel de rezidenţă;b) revine periodic, zilnic sau cel puţin săptămânal, în statul de rezidenţă. Potrivit unei legi promulgate in 25.09.2020, structurile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, judeţene sau al municipiului Bucureşti, eliberează, la cerere, legitimaţia…

Mai mult

O 1432/2020 pentru modificarea documentatiei pentru somaj tehnic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 873 din 24.09.2020 a fost publicat Ordinul nr. 1432/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea…

Mai mult

Noutati legislative privind actele de stare civila – L 208/23.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 869 din 23.09.2020 s-a publicat Legea 208 privind modificarea si completarea unor acte normative printre care si Legea 119/1996 privind actele de stare civila. Inainte de modificare, acest act normativ prevedea ca: (1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naștere și de căsătorie titularilor sau reprezentanților…

Mai mult

S-au modificat normele de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 865/22.09.0202 s-a publicat Ordinul nr. 1.602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 5/2018/1.311/2017. Prevederi: Articolul I Normele de aplicare a…

Mai mult

Modificari la legea pensiilor – Legea 207/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 858 din 18 septembrie 2020 a fost publicat o modificare la Legea pensiilor, care vizeaza scaderea varstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele care au locuit in zone poluate. Mai precis: Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției,…

Mai mult

Poprire – monografie contabila si reglementari legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Poprirea este definita ca o procedura indirecta care da posibilitatea creditorului sa urmareasca sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale ce pot fi urmarite, datorate debitorului de o terta persoana sau pe care aceasta le va datora in viitor in baza unor raporturi juridice. Mai simplu formulat, poprirea…

Mai mult

Care este diferenta intre scutit si neimpozabil ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Din perspectiva TVA, operatiunile SCUTITE si NEIMPOZABILE  au in comun faptul ca nu sunt purtatoare de TVA insa exista diferente de concept intre ele. Astfel, din perspectiva TVA avem operatiuni : impozabile: pentru care se aplica cotele de TVA valabile in momentul respectiv (19%, 9%,5%), sau cota 0- adica sunt scutite. Prin…

Mai mult