Principalele 10 legi pentru contabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata care sunt principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de catre contabili: 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2.Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 3.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor…

Mai mult

Contraventii la amortizarea mijloacelor fixe care intra sub incidenta Legii prevenirii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii prevenirii (Legea 270/2017) si a Hotararii nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii , intra sub incidenta acestei legi si articolul 24 din Legea 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Contraventiile si sanctiunile detaliate in acest art.…

Mai mult

Noua procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala valabila din 26 dec 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Procedura de obtinere a certificatului de atestare fiscala se va modifica incepand cu 26 decembrie 2019 prin intrarea in vigoare a Ordinului nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare,…

Mai mult

Pragurile valorice Intrastat pe 2020 au fost publicate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In anul 2020 se vor aplica urmatoarele praguri Intrastat : 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri. Aceste praguri sunt aceleasi cu cele de la nivelul anului 2019. Operatorii economici care în cursul anului 2019 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre…

Mai mult

Contraventiile la Legea 31/1990 care intra sub incidenta legii prevenirii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Aducem aici in discutie cele doua contraventii la Legea societatilor comerciale care fac obiectul Legii prevenirii. Este vorba de incalcarea prevederilor: art 74 si apoi ale art. 131 alin (4) din L 30/1990. ART. 74 din Legea societatilor comerciale arata ca : (1)În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente…

Mai mult

10 lucruri bine de stiut privind incadrarea in munca a strainilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajatori . 2. Prin excepție de la punctul 1, nu este necesară obținerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor din următoarele categorii: a) străinii al căror acces…

Mai mult

Modificari la Legea pensiilor -reducerea varstei standard pentru conditii deosebite

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Varsta standard de pensionare pentru conditii deosebite s-a redus conform unei modificari la legea pensiilor publicate in MOF 921/14.11.2019. Este vorba de Legea 215/2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Reducerile aplicabile sunt:

Mai mult

Uber, Bolt si activitatile de transport alternativ- noutati legislative L204/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 901/07.11.2019 a fost publicata Legea 204/2019 care aduce modificari Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, astfel: in situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe…

Mai mult

Legislatia incidenta cetatenilor straini in Romania

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o lista cu acte legislative referitoare la cetatenii straini in Romania: 1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (republicată) privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 2.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 194 din 12…

Mai mult

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice- O 2862/2019 publicat in 06.11.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 897/06.11.2019 a fost publicat O 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Prevederi: Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual…

Mai mult

Legea 176/2019 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 828/11.20.2019 a fost publicata Legea nr. 176 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură . Modificarile aduse Legii 36/1991 sunt: Societățile agricole se pot reorganiza prin transformare, în condițiile prezentei legi, în una dintre formele societare…

Mai mult

Norme metodologice pentru monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale persoanelor juridice- H 773/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Hotărârea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie a fost publicata in MOF 881/01.11.2019. Prevederi: Art. 1. (1) Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni – Sucursala București, denumit în continuare CPPI,…

Mai mult

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii- noutati legislative(L 193/2019)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 873/30.10.2019 a fost publicata Legea nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Prevederi: -Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situațiile speciale de derogare…

Mai mult

Despre obligatia persoanei impozabile de a demonstra pierderea/furtul/distrugerea si principiul proportionalitatii in drept

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Asa cum se stie, potrivit art. 304 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, nu se ajustează deducerea inițială a taxei în cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează…

Mai mult

Operatiuni de incasari si plati in numerar – plafoane si interziceri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, operatiunile de incasari si plati efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionisti, PF care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si…

Mai mult

Care sunt sanctiunile pentru evaziune fiscala -prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Actul legislativ care stabileste aceste sanctiuni este Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 (actualizată) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Aceasta prevede urmatoarele: constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă…

Mai mult

Perioada fiscala la TVA in 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Perioada fiscala pentru TVA este luna calendaristica. Exceptie: Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania, dar care dau drept de deducere, care nu a depasit plafonul…

Mai mult

Legea nr. 12 din 6 august 1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de produtie, comert sau prestari de servicii ilicite

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Aducem in discutie o lege mai veche, care a suferit mai multe republicari, ultima fiind in 2014. Aceasta prevede ca următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:…

Mai mult

CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE (CJUE)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Care este rolul Curtii de Justitie? Curtea de Justitie a Uniunii Europene are rolul de a se asigura ca legislatia UE este interpretata si aplicata in acelasi mod de catre toate tarile membre UE. 2.Membrii Curtii de Justitie Curtea de Justitie are cate un judecator din ficare tara a UE, plus 11…

Mai mult

Asociat unic si administrator-prevederi legale si restrictii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prevederile legale in ce priveste administratorii si asociatii societatilor comerciale (SRL) sunt mentionate in Legea societatilor comerciale (L 31/1990). Exista cateva lucruri bine de stiut si cateva restrictii in ce priveste dobandirea calitatii de asociat unic si administrator: 1.Poate cea mai importanta mentiune este ca o persoana nu poate fi asociat unic…

Mai mult
×
×