Ce reprezinta registrul unic de control si pentru ce il folosim ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege, conform Legii 252/2003.

Toate persoanele juridice inregistrate la ONRC, autorizate potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control.

Firmele trebuie sa pastreze un registru unic de control la sediul social si la fiecare sediu secundar care a primit avize/autorizatii sau acord de functionare.

Ce obligatie are orice firma inregistrata la ONRC ?

  • Firmele nou infiintate au obligatia sa achizitioneze registrul unic de control in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
  • Orice firma trebuie sa detina registrul unic de control. Achizitionarea  se face de la Directiile Generale ale Finantelor Publice din raza teritoriala unde isi are inregistrat sediul aceasta.

Lege nr. 252 din 10/06/2003 privind registrul unic de control

Art. 6. – (1) Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

Pentru achizitionarea registrului unic de control aveti nevoie de : cerere pentru eliberarea registrului unic de control, copie a certificatului de inregistrare fiscala si copia cartii de identitate a administratorului/administratorilor.

Pretul estimativ al registrului unic de control fiind de 30 lei.

  • Firmele au obligatia sa prezinte registrul la solicitarea inspectorilor veniti in control. Neachizitionarea si neprezentarea registrului catre organele de control reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

Ce obligatii au organele de control ?

  • Sunt obligate sa noteze in registru, inainte de inceperea oricarui control, urmatoarele informatii : numele si prenumele inspectorilor veniti in control, unitatea de care apartin, nr. legitimatiei de control, nr. si data ordinului de deplasare si perioada/temeiul legal in baza caruia se realizeaza controlul.
  • Au obligatia sa verifice mai intai actele de control incheiate anterior in registru.

Un aspect important ar fi acela ca, verificarea va fi realizata si in cazul in care nu se face prezentarea registrului unic de control, mai departe urmand a fi consemnat acest aspect in actul de control.

Notarea unui control in registru se face sub semnatura reprezentantului legal al firmei si a organului de control.Pe de alta parte, se vor trece in registru in afara informatiilor prezizate mai sus si numarul si data actului de control intocmit la finalul controlului.

Neachizitionarea registrului unic de catre firmele care au aceasta obligatie, reprezinta contraventie, iar societatea risca sa primeasca o amenda cuprinsa intre 500-1000 lei.

Neprezentarea acestuia la solicitarea organelor de control poate fi, de asemenea, sanctionata cu o amenda cuprinsa intre 1.000 si 2.000 lei .

Articole similare

Comentariul tau aici