Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar – 2014

Articolul din codul fiscal care reglementeaza regimul fiscal al dobanzilor si diferentelor de curs valutar este art.23.

In stabilirea deductibilitatii, trebuie calculat gradul de indatorare :

Gradul de îndatorare a capitalului = capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an / capitalul propriu

Nota:  atat la numitor cat si la numarator se iau mediile valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.

Capital împrumutat = totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clau

Credit/împrumut = orice convenţie încheiată între părţi care generează în sarcina uneia dintre părţi obligaţia de a plăti dobânzi şi de a restitui capitalul împrumutat.

Deductibilitate

·         daca gradul de indatorare este  mai mic sau egal cu 3

–         cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile

·        daca gradul de îndatorare a capitalului este peste 3

–         cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar, aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare, sunt nedeductibile.

Posibilitatea de reportare

Cheltuielile nedeductibile se reportează în perioada următoare până la deductibilitatea integrală a acestora.

Tratamentul diferentelor de curs valutar

Daca cheltuielile din diferenţele de curs valutar  aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului sunt mai mari decat veniturile din diferenţele de curs valutar, diferenţa va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, deductibilitatea acestei diferenţe fiind supusă aceleiasi limite ca si in cazul cheltuielii cu dobanda.

Cazuri particulare: Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare, menţionate în norme, şi cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit române sau străine, instituţiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele obţinute în baza obligaţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului articol.

În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, dobânzile deductibile sunt limitate la:

a) nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; şi

b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Limita prevăzută mai sus se aplică separat pentru fiecare împrumut, înainte de aplicarea prevederilor privind limitarea legata de gradul de indatorare.

Articole similare

Comentariul tau aici