Cum se desfiinteaza un sediu secundar ?

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind desfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe, etc.) – art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare sunt :

  • Cererea de înregistrare (original) 
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);***)
  • Certificatul constatator  de autorizare a activităţii;
  • Imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

***) 

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare.
Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC/poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS. 

Important : in vederea publicării în Monitorul Oficial al României, hotărârea AGA/ decizia asociatului unic/ hotărârea consiliului de administraţie/ hotărârea organului statutar va fi depus şi în copie, având anexat contorul de caractere semnat de solicitant.

Citeste si :

Procedura ONRC pentru inchiderea unui PFA

Diferenta intre sucursala si filiala


Articole similare