DGRFP Iasi: Tratamentul fiscal venituri persoane fizice din activitati de infrumusetare/ intretinere corporala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

DGRFP Iasi a publicat in 15.12.2022 un material util care prezinta Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din prestarea unor activităţi de înfrumuseţare/ întreţinere corporală.

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală își pot desfășura activitatea în următoarele forme de organizare:
a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate;
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile OUG nr.44/2008.

Ulterior înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării, persoanele fizice au obligații fiscale – declarative și de plată din punct de vedere al impozitului pe venit și contribuții sociale.

a)Dacă începe activitatea în cursul anului fiscal, persoana fizică va depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

b) Dacă începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, persoana fizică va depune Declarația unică Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

In cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității.
Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit sau asupra normei de venit ajustate, după caz. Dacă activitatea se desfășoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se reduce proporțional.

Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și calculul impozitului pe venit

Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Contribuabilul are obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, și a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate:

-până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului

-în 30 de zile de la data începerii activității- dacă încep activitatea în cursul anului fiscal Impozitul se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

Materialul integral se gaeste aici: https://static.anaf.ro/static/10/Iasi/material_informativ_15-12-2022.pdf

Articole similare

Comentariul tau aici