Extinderea functionalitatilor SPV -Ce vei putea accesa in plus?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit unui proiect de ordin din 04.09.2019, SPV urmeaza sa isi extinda functionalitatile.

În acest sens, in SPV vor fi disponibile:

  • chestionarele întocmite de persoanele fizice la sosirea şi/sau plecarea în/din România;
  • notificările privind rezidența persoanelor fizice;
  • declaraţiile de înregistrare fiscală;
  • cererile pentru eliberarea Certificatului de rezidenţă fiscală;
  • certificatele de rezidenţă fiscală;
  • cererile de restituire;
  • cererile de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
  • evidenţa creanţelor fiscale.

Prin SPV persoanele fizice vor avea posibilitatea să verifice corectitudinea prelucrării Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pe care au depus-o pe suport de hârtie.

S-a decis și majorarea termenelor de păstrare în SPV a mai multor documente emise de către Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin corelare cu durata de valabilitate a acestora. De asemenea, pe viitor se vor implementa în SPV modelele declaraţiilor, cererilor sau ale altor documente emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Pentru facilitarea accesului la SPV, se elimină verificarea la ghișeu a semnăturii olografe a persoanei reprezentate și se acceptă depunerea împuternicirii în formă simplă. În același timp, se oferă cetăţenilor români care domiciliază, au reşedinţa sau lucrează în străinătate, posibilitatea de a se prezenta şi la oficiile consulare sau ambasadele României în scopul identificării fizice și înregistrării în SPV.

Noile termene de pastrare a documentelor pentru persoane juridice:

Documente emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi comunicate persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică
a) Automat

1.Decizii de impunere din oficiu 60 de zile

2.Acte administrative emise de organele de inspecţie fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice 60 de zile

3.Decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii 60 de zile

4.Acte de executare cum ar fi: somaţie, titlu executoriu, adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti etc. 60 de zile
5.1Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitaţie, notificare, înştiinţare etc., stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale. 60 de zile
5.2.Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 5.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV. 60 de zile

6.Datele înscrise în Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declaraţia 394) referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informaţiile sunt furnizate numai în situaţia în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul “Spaţiul privat virtual”, cât şi partenerii acesteia şi-au dat acordul în acest sens. 60 de zile

7.Informaţii relevante, rezultate ca urmare analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare 60 de zile


b) La cererea persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică

1.”Situaţia fiscală conform fişei pe plătitor la data de …”. Se va comunica fişa pe plătitor, odată cu următorul mesaj: “ATENŢIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de funcţionarii organelor fiscale în activitatea de administrare a creanţelor fiscale şi foloseşte în analiza declaraţiilor şi stingerea obligaţiilor de plată. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decât în relaţia cu administraţia fiscală, în vederea punerii de acord a evidenţei fiscale cu cea contabilă!” –

2.”Certificatul de atestare fiscală” 60 de zile

3.”Certificatul de cazier fiscal” 60 de zile

4.”Opinie privind aplicarea legislaţiei fiscale” 60 de zile

5.”Răspunsul la sesizări, petiţii, reclamaţii, cereri de audienţă” 60 de zile

6.”Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului” 60 de zile

7.”Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»” 60 de zile

8.Documentul de soluţionare a cererii de ajutor de stat 60 de zile

9.Decizie de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat 60 de zile

10.Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale 60 de zile

11.Certificatul de rezidenţă fiscală 60 de zile

12.1. Acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, la cererea persoanei juridice, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale – 60 de zile
12.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 12.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV. 60 de zile

B. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică şi comunicate Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală

1.Declaraţii fiscale 60 de zile

2.Cerere privind “Situaţia fiscală conform fişei pe plătitor la data de ….” –

3.Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală –

4.Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal –

5.Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale –

6.Sesizare, petiţie, reclamaţie 60 de zile

7.Cerere de audienţă –

8.Cerere de eliberare a unei adeverinţe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului –

9.Cerere privind “Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»” –

10.Solicitare de informaţii publice 60 de zile

11.Cerere de acordare a unui ajutor de stat –

12.Declaraţii de înregistrare fiscală 60 de zile

13.Cereri de restituire –

14.Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală –

15.Cerere pentru eliberarea Certificatului de rezidenţă fiscală

16.1. Alte declaraţii, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform competențelor legale.

16.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 16.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV. 60 de zile

Articole similare

Comentariul tau aici