Contul 211

Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.). Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” este un cont de activ.

În debitul contului 211 “Terenuri și amenajări de terenuri” se înregistrează:

– valoarea terenurilor achiziționate, a celor reprezentând aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subvenții pentru investiții (404, 456, 4751);

– valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (4753);

– valoarea terenurilor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);– valoarea la cost de producție a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă terenului reevaluat (105);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (755).

În creditul contului 211 “Terenuri și amenajări de terenuri” se înregistrează:

– valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);

– valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea terenurilor în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

– valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

– valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);

– valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuințe destinate vânzării, reclasificate ca mărfuri (371);

– valoarea terenurilor expropriate (658).

Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor și costul amenajărilor de terenuri existente.

Articole similare