Contul 213

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport.

Contul 213 “Instalații tehnice și mijloace de transport” este un cont de activ.

În debitul contului 213 “Instalații tehnice și mijloace de transport” se înregistrează:

– valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport achiziționate, realizate din producție proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 446, 223, 231, 456);

– valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport primite prin subvenții pentru investiții, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

– valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);

– costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidență, precum și cele cu restaurarea amplasamentului (151);

– valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport primite în regim de leasing financiar (167);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (755);

– valoarea amortizării investițiilor efectuate de chiriași la instalațiile tehnice și mijloacele de transport primite cu chirie și restituite proprietarului (281).

În creditul contului 213 “Instalații tehnice și mijloace de transport” se înregistrează:

– valoarea neamortizată a instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport scoase din evidență (658);

– amortizarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport scoase din evidență (281);

– valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie (167);

– descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

– valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

– valoarea instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);

– valoarea investițiilor efectuate de chiriași la instalațiile tehnice și mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).

Soldul contului reprezintă valoarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport, existente.

Articole similare