Contul 215

Contul 215 “Investiţii imobiliare”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare. Contul 215 “Investiţii imobiliare” este un cont de activ.

În debitul contului 215 “Investiții imobiliare” se înregistrează:

– valoarea investițiilor imobiliare achiziționate, realizate din producție proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 235, 456);

– valoarea investițiilor imobiliare primite cu titlu gratuit (475);

– valoarea investițiilor imobiliare achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);

– costurile estimate inițial cu dezafectarea investițiilor imobiliare și alte acțiuni similare legate de acestea (151);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea investițiilor imobiliare, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă investițiilor imobiliare reevaluate (105);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea investițiilor imobiliare, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (755);

– valoarea amortizării investițiilor efectuate de chiriași la proprietățile primite cu chirie și restituite proprietarului (281).

În creditul contului 215 “Investiții imobiliare” se înregistrează:

– valoarea neamortizată a investițiilor imobiliare scoase din evidență (658);

– amortizarea investițiilor imobiliare scoase din evidență (281);– descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea investițiilor imobiliare, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

– valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea investițiilor imobiliare, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

– valoarea amortizării investițiilor imobiliare, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281).

Soldul contului reprezintă valoarea investițiilor imobiliare existente.

Articole similare