Contul 404

Contul 404 “Furnizori de imobilizări”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiilor de plată față de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alții decât entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun.

Contul 404 “Furnizori de imobilizări” este un cont de pasiv.

În creditul contului 404 “Furnizori de imobilizări” se înregistrează:

– valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (201, 203, 205, 206, 208, 211 la 217, 223, 224, 231, 235);

– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117);

– obligația de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, și a dobânzii aferente (167, 666);– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (409);

– taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426);

– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate terților (658);

– diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);

– diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

În debitul contului 404 “Furnizori de imobilizări” se înregistrează:

– sumele achitate furnizorilor de imobilizări (512, 531, 541);

– valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (409);

– valoarea garanțiilor depuse la terți (167);– valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405);

– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);

– valoarea sconturilor obținute de la furnizorii de imobilizări (767);

– diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de imobilizări, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării (765);

– diferențele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.

Articole similare