Contul 441

Contul 441 “Impozitul pe profit și alte impozite”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
Contul 441 “Impozitul pe profit și alte impozite” este un cont de pasiv.

În creditul contului 441 “Impozitul pe profit și alte impozite” se înregistrează:
– sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);
– impozitul pe profit/venit aferent exerciţiilor financiare anterioare, în cazul corectării erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).

În debitul contului 441 “Impozitul pe profit și alte impozite” se înregistrează:
– sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);
– sume reprezentând impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de către entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus.

Articole similare