Contul 442

Contul 442 “Taxa pe valoarea adăugată”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale. Contul 442 “Taxa pe valoarea adăugată” este un cont bifuncţional.
Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:
4423 “TVA de plată”
4424 “TVA de recuperat”
4426 “TVA deductibilă”
4427 “TVA colectată”
4428 “TVA neexigibilă”.
În contextul funcţiunii acestor conturi, prin perioadă se înţelege perioada fiscală reglementată de legislaţia fiscală în domeniul TVA.

Articole similare