Contul 4426

Contul 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii.
Contul 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” este un cont de activ.
În debitul contului 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” se înregistrează:
– sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (401, 404, 451, 453, 512 sau 4427 în cazul în care se aplică taxare inversă);
– sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii;
– sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achizițiile de bunuri și servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii.
În creditul contului 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” se înregistrează:
– sumele compensate la sfârșitul perioadei din taxa pe valoarea adăugată colectată (4427);
– diferențele rezultate la sfârșitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare și taxa pe valoarea adăugată colectată (4424);
– taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă prin aplicarea prorata (635);
– regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente avansurilor sau a facturilor parțiale emise, potrivit legii;
– ajustarea bazei impozabile la beneficiar și sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care țin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;
– ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achizițiile de bunuri și servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea bugetului de stat, potrivit legii;
– ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital în favoarea bugetului de stat, potrivit legii.
La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Articole similare