Contul 448

Contul 448 “Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului. Contul 448 “Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului” este un cont bifuncţional.

În creditul contului 448 “Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului” se înregistrează:
– valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor datorate bugetului (658);
– sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte creanţe (512).

În debitul contului 448 “Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului” se înregistrează:
– sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);
– sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe (758);
– sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

Articole similare