Contul 453

Contul 453 “Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
Contul 453 “Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun” este un cont bifuncțional.
În debitul contului 453 “Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun” se înregistrează:
– sumele virate entităților asociate și entităților controlate în comun (512);
– sumele cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități asociate și entități controlate în comun, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
– prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate entităților asociate și entităților controlate în comun, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (758);
– dividende aferente investițiilor deținute la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (761);
– prețul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate entităților asociate și entităților controlate în comun (764);
– dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (766);
– diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, înregistrate la decontarea acestora (765);
– diferențele favorabile aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora (768);
– diferențele favorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
– diferențele favorabile aferente decontărilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768);
– valoarea creanțelor reactivate (754).
În creditul contului 453 “Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun” se înregistrează:
– sumele încasate de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (512);
– valoarea imobilizărilor facturate de furnizori – entități asociate și entități controlate în comun sau a serviciilor prestate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 231, 235);
– valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entități asociate și entități controlate în comun (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
– taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
– dobânzile datorate aferente împrumuturilor primite de la entități asociate și entități controlate în comun (666);
– încasarea dividendelor din participații (512);
– valoarea debitelor scăzute din evidență (654);
– diferențele nefavorabile aferente creanțelor în valută față de entități asociate și entități controlate în comun, cu ocazia decontării acestora (665);
– diferențele nefavorabile aferente creanțelor față de entități asociate și entități controlate în comun, cu decontare în funcție de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);
– diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
– diferențele nefavorabile aferente decontărilor cu entități asociate și entități controlate în comun, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezintă creanțele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.

Articole similare