Contul 658

Contul 658 “Alte cheltuieli de exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor cheltuieli de exploatare.
În debitul contului 658 “Alte cheltuieli de exploatare” se înregistrează:
– cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților, datorate sau plătite terților și bugetului (401, 404, 448, 462, 408, 512);
– valoarea donațiilor acordate (301, 302, 303, 345, 347, 371, 381, 512, 531);
– valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 206, 2071, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);
– valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidență (231, 235);
– valoarea stocurilor distruse prin calamități (301, 302, 303, 341, 345, 347, 361, 371, 381);
– sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanțe față de clienți, debitori diverși etc. (411, 461 și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele prescrise sau anulate);
– cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Articole similare