Contul 686

Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare»
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare.
În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare» se înregistrează:
– valoarea actualizării provizioanelor (151);
– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);
– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații, constituite sau majorate (495);
– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598);
– valoarea diferenței dintre suma plătită la achiziția titlurilor de stat și suma rambursată la scadență, aferente titlurilor de stat, amortizată (471);
– valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, amortizate (169).

Articole similare