Contul 758

Contul 758 “Alte venituri din exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activității de exploatare.
În creditul contului 758 “Alte venituri din exploatare” se înregistrează:
– sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
– valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (461);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți (411, 451, 453, 461, 418);
cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate sau la scoaterea din evidență a activelor (475);
– bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
– bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);
– drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);
– sumele cuvenite unității, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite și taxe (448);
– prețul de vânzare al imobilizărilor necorporale și corporale cedate (451, 453, 461);
– diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entități și valoarea mărfurilor care fac obiectul participației (261, 262, 263, 265);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii față de furnizori, creditori diverși, acționari/asociați (401, 404, 462, 455, 457 și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele respective);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de șomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit și alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

Articole similare