Contul 781

Contul 781 “Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor obținute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale, a activelor circulante, precum și a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ.
În creditul contului 781 “Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” se înregistrează:
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție (391 la 398);
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor – clienți (491, 496);
cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075)

Articole similare