Contul 801

Contul 801 “Angajamente acordate”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența angajamentelor acordate de către entitate (giruri, cauțiuni, garanții, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a entității față de terți, generată de angajamentele asumate.
În debitul contului 801 “Angajamente acordate” se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul acordării lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.
Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor acordate de către entitate, existente la un moment dat.

Articole similare